Tip os log ind

Region Midtjylland

Hvad er Region Midtjylland?

Kigger man på definitionen af en region, vil man kunne læse at en region er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling. En region skal administrere sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede, og være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling. Gennem valget af 41 direkte valgte politikere, har borgerne i regionen indflydelse på, hvordan hovedopgaverne bliver håndteret.

Region Midtjylland er en af Danmarks fem regioner. Regionen – der blev oprettet i 2007 i forbindelse med amternes nedlæggelse – er landets største region og omfatter 19 jyske kommuner, der tilsammen har ca. 1,25 millioner indbyggere, med Aarhus som den største kommune i regionen. Region Midtjylland har et budget på 27,9 milliarder og 26.600 ansatte.

De 27,9 milliarder er fordelt på:

  • Sundhed – 21,9 mia. kr.
  • Anlægsinvesteringer – 1,8 mia. kr.
  • Psykiatri – 1,7 mia. kr.
  • Social – 1,1 mia. kr.
  • Regional udvikling – 0,6 mia. kr.
  • Fælles formål og administration – 0,4 mia. kr.
  • Renter og afdrag – 0,4 mia. kr.
     

Sundhed i Midtjylland

Regionen driver 10 hospitaler i regionen. Sammen med kommunerne driver regionen desuden flere sundhedshuse og centre, fordelt over hele regionen. Region Midtjylland samarbejder med de praktiserende læger samt speciallæger som for eksempel øjenlæger og hudlæger. Regionen har det overordnede ansvar for, at lægernes ydelser fungerer optimalt.

Region Midtjylland har oprettet et sundhedsbrugerråd, nedsat af regionsrådet. Sundhedsbrugerrådet er et forum af 13 borgere, der er udpeget efter indstilling af patientforeninger og ældreråd. De 13 borgere diskuterer idéer og forslag til hvordan man kan forbedre sundhedsvæsenet, behandler principielle spørgsmål og skaber debat om generel sundhed.

Midtjylland og aoh.dk

På vores hjemmeside kan du blandt andet finde jobannoncer fra Midtjylland, boliger til salg, nyheder om biler, oversigt over lokale erhvervsdrivende, en overskuelig tv-guide og meget mere – groft sagt dækker vores journalister alt hvad der rør sig i Midtjylland.