Tip os log ind

Vi skal kæmpe hårdt for det danske socialsystem

11. december 2018, 09.30

SOCIALSYSTEM Vi har et velfungerende socialt sikkerhedsnet i Danmark, som bygger på danskernes tillid til systemet. Det skal vi fortsat have.

Slutspurten til forhandlingerne af den mundrette forordning 883 er gået ind. Forordning 883 er det stykke EU-lovgivning, som koordinerer velfærdsydelser på tværs af EU-grænserne.

Bedst kendt her i Danmark er nok sagen om de danske børnepenge, der, som reglerne er i dag, kan udbetales til børn i andre lande, hvor leveomkostningerne er væsentligt lavere. Men også nye dagpengerettigheder på tværs af grænserne er under behandling. I lovgivningen lægges der op til, at man som EU-arbejdstager i Danmark kan få danske dagpenge efter kun én dags beskæftigelse. Det foreslås også, at man kan eksportere dagpenge i seks måneder, ligesom grænsearbejdere selv skal bestemme, om de vil modtage dagpenge fra bopælslandet eller seneste beskæftigelsesland.

I Venstre har vi længe kæmpet for at få ændret de nye tilføjelser, fordi reglerne med tiden kan blive en bombe under vores velfærdsydelser. Men også fordi det handler om rimelighed og opbakning til vores velfærdssamfund. I Venstre er vi store tilhængere arbejdskraftens fri bevægelighed. Men vi ønsker, at EU-borgere skal rejse efter, hvor der er arbejde at få og ikke efter hvor velfærdsydelserne er størst.

Derfor har det været magtpåliggende for Venstre - i regering og her i Europa-Parlamentet - at få stoppet ændringerne af forordning 883. Vi har kæmpet for at skabe opbakning fra andre lande - og har vundet gehør i blandt andet Tyskland, Irland og Finland. Desværre var modstanden mod det danske ønske om at indeksere børnechecken for stor - og første slag blev tabt i ministerrådet.

Men nu vejrer vi igen morgenluft. For stemningen er så småt ved at vende, efter Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg har vedtaget, at EU-borgere skal have ret til danske dagpenge efter bare én dag på arbejdsmarkedet i et andet EU-land. Flere grupper i parlamentet synes simpelthen forslagene er for vidtgående. Derfor vandt vi i ALDE forleden lille sejr i sagen, ved at vi på min opfordring har udfordret mandatet.

Vores mulighed er nu, at forordning 883-forhandlingerne ender i en så stor gordisk knude, at man må opgive at få den løst på denne side af EP-valget i maj 2019.

Kampen er altså langt fra slut. Venstre har knoklet dag og nat for at sikre retfærdighed, når det kommer til danske velfærdsydelser. Arbejdet fortsætter, Venstre går forrest.

Ordet er ditMere Debat