Tip os log ind
Siemens Gamesa har gennemført en global fyringsrunde, hvor cirka 6000 ud af samlet set 27.000 stillinger på verdensplan skal væk. I Danmark nedlægges knap 600 stillinger, hvor 359 fyres, mens en række ledige stillinger ikke genbesættes.
Foto: Flemming Hansen

Uventet hjælp: Pulje på fire millioner skal hjælpe fyrede fra Siemens i job

De 285 fyrede medarbejdere ved Siemens-afdelingen i Brande får jobhjælp efter dispensation fra minister
27. december 2017, 06.30

Fyringsrunde I starten af december uddelte Siemens Gamesa 285 fyresedler i Brande og i alt 359 i Danmark. Nu er der en hjælpende hånd på vej til de mange medarbejdere, der har mistet deres job. Det er Beskæftigelsesministeriet, som har afsat fire millioner kroner fra den såkaldte varslingspulje, der hjælper fyrede med jobsøgning og opkvalificering ved store fyringsrunder.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har på vegne af De Regionale Arbejdsråd i Syd- og Vestjylland bedt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen give en dispensation fra reglerne, og den ansøgning har han imødekommet.

- Det rammer den enkelte, deres familier og ikke mindst lokalområdet, når mange mister jobbet, og slaget er ekstra hårdt i et område som Ikast-Brande, som har været igennem flere større fyringsrunder den seneste tid. Derfor er det vigtigt, at man med varslingspuljen kan sætte tidligt ind med ekstra støtte, så de afskedigede kan komme hurtigt videre. Heldigvis er vi i en situation, hvor det går godt, og der er behov for arbejdskraft indenfor flere områder. Mange af de berørte er ufaglærte, og her kan målrettet opkvalificering være det, som baner vejen, siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Otte ugers opkvalificering

De fire millioner kroner går efter alt at dømme til den indsats, der allerede er sat i gang i et samarbejde mellem Siemens Gamesa, Ikast-Brande Kommune og Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord.

Som tidligere omtalt i Herning Folkeblad er Ikast-Brande Kommune valgt til at koordinerede en omfattende vifte af tilbud på tværs af flere jyske byer. Allerede samme uge som fyresedlerne blev uddelt, var de fyrede inviteret til informationsmøder, hvor det blev præsenteret, hvad de har af muligheder for støtte i jobjagten. På bestemte ugedage er alle velkomne til at komme ind på jobcentrene i Brande og Vejle og få råd og vejledning, og alle kan også tilmelde sig et såkaldt outplacement-forløb, hvor et professionelt bureau hjælper med jobansøgning, CV og meget andet. Derudover er der oprettet en lukket Facebook-gruppe for Siemens-medarbejderne, hvor der løbende vil komme informationer og beskeder om jobopslag.

Pengene fra Beskæftigelsesministeriet kan også gå til, at de fyrede i opsigelsesperioden kan få målrettede opkvalificeringskurser på op til otte uger, så de er bedst muligt rustet til at komme videre.

Da Siemens Gamesa tidligere i år lukkede sin fabrik i Engesvang, gav varslingspuljen fra Beskæftigelsesministeriet tre millioner kroner til en lignende indsats. Her var det ikke nødvendigt med dispensation, da det var samtlige ansatte, som blev opsagt.

Om Varslingspuljen

Offentlige og private virksomheder kan via varslingspuljen få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Beskæftigelsesministeren kan dog se bort fra betingelsen om større afskedigelser, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Varslingsmidler kan blandt andet anvendes til:

Jobsøgningskurser i op til to uger til beskæftigede i opsigelsesperioden

Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden i op til otte uger, hvis opkvalificeringen er målrettet områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Ordet er ditMere Erhverv