Tip os log ind
Imm. Fuglsang.

Ulve-drabet kan være forårsaget af gode motiver

30. august 2018, 12.00

ULVE På side 8 i Herning Folkeblad 28. august er der en meget interessant artikel under overskriften »Risikerer fængsel for ulve-drab«.

Det fremgår af artiklen, at en 66-årig mand er blevet tiltalt for overtrædelse af jagtloven og af bekendtgørelsen om fredning af bl.a. ulve. Og i den forbindelse har anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængselsstraf.

Det er meget tankevækkende, at vi i det danske samfund er kommet så langt med hensyn til bestræbelserne på at beskytte dette rovdyr. Ulven har nemlig ikke tidligere været anset for at være så ufarlig, som det nu fremgår af mange eksperters tilkendegivelser.

Den retssag, som dermed er igangsat, må formodes at have en meget vidtrækkende interesse, og derfor vil jeg gerne fremføre nogle tanker herom.

Nedskydningen af den omtalte ulv kan efter min vurdering være forårsaget af motiver, som absolut er et hensyn til mange mennesker - herunder også fåreavlere og skolebørn. Jeg er selv opvokset på landet her i Midtjylland og har flere børnebørn i den skolepligtige alder. Og jeg kan bestemt ikke forlige mig med den tanke, at jeg f. eks. som 10-årig på vej til skole skulle møde en ulv.

Med dette som baggrund vil jeg vove den generelle påstand, at nedskydningen af en ulv ikke behøver at være begrundet i et bevidst ønske om at være en lovovertræder. Tværtimod kan motivet være et ønske om at beskytte og værne livet for både mennesker og husdyr.

Lad mig afrunde mit læserindlæg med at illustrere dette med en lille historie, som bestemt ikke behøver at være »helt ude i hampen«:

Ved indgangen til et hus stod der ude ved fortovet et skilt med følgende tekst: »Græsplænen må ikke betrædes«. Men ikke desto mindre kunne jeg vælge via græsplænen at styrte hen til huset og banke meget hårdt på vinduet til soveværelset - endda med absolut gode motiver. Hvornår ville jeg dog kunne finde på at gøre det? Jo, hvis ejerens hus midt om natten stod i flammer, og jeg måske kunne medvirke til, at ejerens liv blev reddet!

Jeg er naturligvis klar over, at der kan fremsættes mange indvendinger mod en sådan forenklet historie. Men det ændrer jo ikke noget ved det grundlæggende motiv om at forsøge at værne og bevare livet for den implicerede person, der ellers kunne være omkommet i flammehavet.

Ordet er dit