Tip os log ind

Uacceptable besparelser på specialområdet

18. december 2018, 12.00

SPECIALOMRÅDET 20 procents besparelser på specialområdet er fuldstændig uacceptabelt. Det rammer en gruppe børn og unge med specielle behov, der i forvejen er udfordret på hver deres område. Jeg er mor til en pige med Downs på ni år, der er elev i centerafdelingen på Herningsholmskolen. I foråret 2018 kom de første besparelser på området, hvilket bl.a. medførte, at der er færre lærertimer i centerklasserne. Dette har selvfølgelig en negativ indflydelse på elevernes faglige læring. De nye besparelser eller tilpasninger, som de så fint kaldes fra politisk side, på 20 procent vil derfor medføre endnu flere forringelser, som hverken er til gavn for eleverne eller fagpersonalet.

Helt konkret betyder det, at skoledagene forkortes med fem timer om ugen, hvorfor nogle af eleverne får brug for en plads i SFO. Dette er en fordyrelse for både forældre og kommune. At skoledagen forkortes, betyder selvfølgelig også, at elevernes læring reduceres, hvilket ikke kan være i nogens interesse. Det betyder også endnu færre timer med læreruddannet fagpersonale, hvilket vanskeliggør elevernes fagfaglige udvikling. Besparelserne vil påvirke de terapeutiske tilbud som svømning, talepædagog og fysioterapi, som er så vitale for alle elever med specielle behov. Sidst men ikke mindst vil der blive sparet på sociale arrangementer som f.eks. udflugter og lejrskoler, som har stor betydning for udvikling af sociale kompetencer.

Alle disse besparelser betyder, at skolen fremover bliver en opbevaringsplads for eleverne, hvor pædagoger vil aktivere eleverne på bedste vis, hvor lærertimer vil være en stor mangelvare og hvor elevernes trivsel og faglige udvikling er i fare.

Det er ikke acceptabelt og det kan vi ikke tillade os i et velfærdssamfund som det danske! Jeg håber inderligt, at de ansvarlige politikere vil genoverveje de varslede besparelser på specialområdet, så vi også fremover har en folkeskole for alle børn, som vi kan være stolte af! Det er ikke ok at gamble med disse børns trivsel og fremtid!

Ordet er ditMere Debat