Tip os log ind
Helge Hoffmann.

Trusselskultur

15. marts 2019, 12.30

TRUSLER I den seneste tid er der igen blevet sat fokus på, hvordan mange politikere jævnligt modtager trusler om drab, voldtægt eller legemsbeskadigelse. For nylig kunne man her i Folkebladet læse, at også politikerne i byrådet udsættes for den slags.

Mange »almindelige« danskere har også oplevet at blive truet på livet. De sociale medier har medvirket til, at alvorlige trusler af denne art i dag florerer i et hidtil uset omfang. Desværre hører man ofte om tilfælde, hvor mennesker anmelder trusler og oplever, at politiet ikke efterforsker dem, fordi de vurderer, at der ikke ligger en alvorlig hensigt bag truslen.

Men hensigten bag en trussel er i virkeligheden fuldstændig irrelevant! Forbrydelsen er begået i og med truslen og har gjort alvorlig skade på den, truslen er rettet imod. For nogen kan en sådan trussel være decideret livsødelæggende.

Trusler er også ødelæggende for ytringsfriheden. Hvem vil ikke tøve med at genfremsætte et synspunkt, der har affødt en kommentar som: »Vi ved, hvor dine børn går i skole«?

Derfor skal efterforskning og retsforfølgelse i disse sager slet ikke være afhængig af politiets vurdering af, om der ligger en alvorlig hensigt bag. Alle tilfælde skal efterforskes, og de dømte skal have en meget mærkbar straf, som sender et klart signal til alle om, at der er tale om en alvorlig forbrydelse.

I omkring en tredjedel af de sager, der fører til domfældelse, straffes der i dag kun med en bøde, og der idømmes så godt som aldrig mere end fire måneders fængsel. Strafferammen på op til to års fængsel må udnyttes bedre og overtrædelser bør som minimum straffes med en kortvarig frihedsberøvelse.

Vi må denne trusselskultur til livs, hvis vi vil sikre, at danskerne kan sove roligt om natten, og at ingen af frygt for repressalier skal afholde sig fra at deltage i den frie debat, som er så vigtig for vores demokrati.

Ordet er ditMere Debat