Tip os log ind
Brian Duus Nørgaard.

Tosprogede har bedste odds på Herningsholmskolen

03. december 2018, 12.00

BYDELSSKOLE Med beslutningen om en bydelsskole på Holtbjerg indsnævrer de lokale politikere de tosprogede børns muligheder for en vellykket integration. Med måske 80 procent tosprogede i klasserne kommer integrationsopgaven under et gevaldigt pres.

Jeg mener ikke, at intentionerne om øget fokus på danskundervisningen og danske traditioner og ture ud af huset på en ny bydelsskole garanterer en vellykket integration af de tosprogede elever. Selv ikke når jeg tager den ekstra pædagogisk kompetenceudvikling af personalet i betragtning.

Min holdning er, at de tosprogede børn bør fortsætte deres skolegang på Herningsholmskole. Så i stedet for at putte adskillige millioner i en ny bydelsskole kan pengene med fordel bruges til at intensivere opgaven med integration af de tosprogede på Herningsholmskolen.

For det er i de balanceret blandede klasser, at børnene kan spejle sig i hinanden og lære af hinanden. F.eks. i undervisningen, når de tosprogede børn og de etnisk danske børn lytter til hinandens opfattelser af eventyret om Ulven og Rødhætte. De lærer af hinanden i deres små fortællinger om oplevelserne i weekenderne eller ferierne. Det fortsætter i frikvarterne, hvor børnene skal forhandle sig frem til reglerne i legene.

Det sætter skub i integrationen, når klassekammeraterne efter skoletid hænger ud sammen. På skift i hjemmene. Her møder børnene også vennernes forældre. De får et indblik i de voksnes værdier og vaner. Og samværet og integrationen fortsætter, når børnene følges ad til sport, spejder eller sang. Børnene snakker sammen. Det foregår på dansk. Tusindvis af danske ord bliver det til. Hver dag.

Og de etnisk danske børn vil i samværet med deres tosprogede klassekammerater have en enestående mulighed for at erhverve sig værdifuld indsigt i andre levemåder og kulturer. Det er en mulighed, som nogle forældre desværre vælger fra, når de finder plads til deres børn på andre skoler.

Det store spørgsmål handler om, hvornår integrationen lykkes bedst. Jeg mener, at det sker, når de tosprogede og de etniske danske børn lærer, leger og lever side om side. I skolen og i fritiden.

Et sådant miljø understøtter de tosprogede børns udvikling til at blive velfungerende og bidragende borgere i en dansk samfund.

Ordet er ditMere Debat