Tip os log ind

Til rette interessenter: Skatteydere, forældre og skoleforvaltning m.fl.

12. april 2018, 13.00

FOLKESKOLEN I denne tid, hvor der er mange ting, der kan frustrere i en folkeskolelærers liv, vil jeg gerne åbne døren op for et liv på et lærerværelse i Herning kommune. Jeg skal nok holde mig fra den helt store landsdækkende konflikt og holde mig til oplysning og spørgsmål fra nærområdet.

Først har jeg spørgsmål til det private erhvervsliv: Honorerer man i det private medarbejdere, der tager eller får ekstra ansvarsområder? Hvad med dem, der videreuddanner sig, får de nogle gange ekstra, hvis de udfylder arbejdsopgaver, der ligger ud over det normale?

Hvor mange it-systemer og platforme forventer I, at jeres medarbejdere skal kunne bruge aktivt dagligt?

Grunden til at jeg stiller netop disse spørgsmål, er for at få sat tingene lidt i perspektiv eller give et sammenligningsgrundlag til min hverdag i skolen.

Hvis man, som jeg, arbejder på en skole, hvor man skal undervise mere end 26 lektioner i ugen, bliver man trukket i løn (undervisningstillæg), hvis man varetager pålagte ansvarsområder som eksempelvis it eller den kommunalt bestemte klasselærerfunktion, der giver færre undervisningslektioner. Man mister faktisk penge på at varetage sit job - medmindre man kan nøjes med at bruge ca. 60 minutter månedligt på at være klasselærer - lige præcis den post giver nemlig 224,5 kroner i måneden i et kompensationstillæg. Ved I (skoleforvaltning) overhovedet hvor meget arbejde, der ligger i at være klasselærer? Det er altså en post, der i Herning skal være, som en chef pålægger en medarbejder, der ikke kan sige nej.

Hos os giver det ca 7000 kroner mindre i løn om året at være klasselærer fremfor ikke-klasselærer.

Hvis man har taget en læsevejleder eller AKT-vejlederuddannelse, får man ikke længere noget funktionstillæg. Det er fjernet. Hvis man er heldig, får man undervisningstillæg. Skal man på kursus, der er planlagt fra årets start, mister man undervisningstillægget. Dvs. efteruddannelse er lig med mindre løn. Herning kommune straffer man altså dem, der efteruddanner sig, har ekstra ansvarsområder og har ekstra kvalifikationer og kompetencer.

I Herning kommunes skoleforvaltning har man besluttet, at man på skolerne skal bruge diverse it-platforme. Det har mange kommuner, men i Herning skal vi altså bruge følgende:

Skolekom - vores gamle mailsystem, men også utallige faglige konferencer. Som mailsystem er Skolekom afløst af SkoleIntra og senere samtidig også Outlook i Windows 365. Den interne kommunikation foregår i SkoleIntra/PersonaleIntra. Herfra har vi også adgang til forældrene og eleverne via Forældre- og ElevIntra. Den gode gamle kontaktbog eksisterer også her elektronisk. Her lavede vi også elevplaner mv. tidligere.

Det er pt. på Intra de ansattes kalender også er - ikke ledelsernes, det havde næsten været for smart. Ekstern kommunikation foregår via Skolekom eller Outlook.

Fra sidste skoleår har vi så i Herning kommune skullet implementere de lovbestemte læringsplatforme - her Meebook. Her skal alle årsplaner, undervisningsforløb osv. laves, men også elevplaner og resultater fra nationale tests m.m., som forældrene alt sammen skal tjekke op på.

Det betyder i år, at skole-hjemkontakten foregår på intra og Meebook. Meebook er så nyt, at der er en del børnesygdomme, så først nu er elevplansværktøjet nogenlunde opdateret.

Udover Meebook som læringsplatform, kan eleverne også stifte bekendtskab med undervisningsforløb fra Gyldendal eller Alineas platforme med færdige forløb, vi kan sortere og prioritere i - som grundbøger bare elektronisk. Ofte kopieres forløb direkte over i Meebook, bare fordi man skal.

Nå, men fra august 2018 påbegyndes implementeringen af en ny såkaldt samarbejdsplatform kaldet Aula. Den skal ifølge KL's egen hjemmeside lette kommunikationen og forbedre dialogmuligheder mellem hjem og skole/dagtilbud og også internt på skolerne m.m.

Aula skal ifølge hjemmesiden »samle og målrette informationer til alle brugerne« fra alle de andre platforme - herunder resultater af nationale tests og de daglige planer.

Inden det er kørt helt i stilling, skal forældre altså holde sig opdateret på SkoleIntra, Meebook og det nye Aula - helst på daglig basis.

Lærernes hverdag kommer til at bestå flg. for en klasselærer: Om morgenen logges på pc, der forhåbentligt ikke skal opdatere for længe. Så tjekkes mail i Skolekom og Outlook inden Intra åbnes for at tjekke kalender og lave fraværsregistrering ud fra kontaktbogsnoterne, der også skal besvares, i Aula. Så åbnes Meebook for lige at blive opdateret på, hvad der skal ske i undervisningen. Man sikrer sig, at linket til Gyldendals portal og Windows 365 OneDrive virker i forløbet, så eleverne kan komme igang.

Dvs: Skolekom, Outlook (365), Skoleintra, Aula, Meebook, Gyldendal, OneDrive(365). Muligvis lidt flere eller lidt mindre de forskellige dage. Det er inden første lektion.

Eleverne skal kunne begå sig på ElevIntra, Outlook, OneDrive, OneNote, Word, Wordmat, Meebook, Aula, Gyldendal, Alinea, Grammatip osv., men jeg skal kunne det bedre for at lære dem det.

Kære skoleforvaltning og andre interessenter, vi er nogen, der gerne vil have arbejdsro og bare undervise de kære børn og gøre dem klar til livet. Jeg er ikke sikker på, at jeres diktatoriske tilgang til læringsplatforme som Meebook, der ofte blot fungerer som uhensigtsmæssigt styrende og forstyrrende elementer, er vejen frem, da ingen af dem kan det hele. Lad Gyldendal og Alinea og de andre om at lave undervisningsforløb og læringsplatforme, der kan købes adgang til og deles osv. Så får I heller ikke bøvl med rettigheder, Coda, copydan osv. Lad os få så meget af kommunikationen, kalenderne og mappe- og fildelingerne samlet ét sted i eksempelvis Windows 365, som vi har, eller Google G-Suite for Education eller noget helt tredje. Det andet er uholdbart og for dyrt i længden. Det går udover arbejdsglæde, motivation og forberedelse/efterbehandling af undervisningen samt selvrefleksionen over didaktiske dispositioner.

Når I hører lærerne ønske sig mere forberedelsestid, så er det her, efter min mening, et godt sted at starte. I kan både spare penge og give lærerne mere forberedelse.

Jeg forstår ikke, at I ikke selv kan se det.

Jeg er en bekymret lærer, der faktisk er glad for mit arbejde.

Ordet er dit