Tip os log ind
Immanuel Fuglsang.

Tanker ved et nyt kirkeår!

06. december 2018, 12.00

KIRKEÅR Som bekendt har vi lige fejret første søndag i advent, og hermed er der taget hul på et nyt kirkeår.

På samme måde som ved indgangen til et nyt år på den almindelige kalender er det vel naturligt at gøre sig nogle tanker om det nye kirkeår. Og i den forbindelse vil jeg gerne nævne, hvad jeg kom til at tænke på med henblik på første søndag i advent. Anledningen var en bøn (den såkaldte indledningskollekt), som blev fremsagt, hvor jeg var til gudstjeneste. Denne bøn er anført i »Den Danske Alterbog« fra 1992, som har overskriften »Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke«, og bønnen lyder sådan:

»Rejs dig, beder vi, Herre,

rejs dig i din vælde og kom!

Vore synder hænger over vore hoveder,

de truer med at knuse os,

udræk din hånd,

riv os ud af faren,

befri os, frels os,

du, som med Fader og Helligånd lever og regerer,

én sand Gud fra evighed og til evighed«.

Jeg skal spare læserne for en lang række kirkepolitiske overvejelser. Dem gjorde jeg mig nemlig ingen af. Men ganske enkelt - og måske også lidt naivt efter nogens mening - tænkte jeg nogenlunde sådan: »Den bøn burde i et stykke tid være første punkt på programmet for alle kirkelige arrangementer og møder. Hvilken begyndelse ville det ikke være? Bønnen kan i øvrigt bedes helt personligt som en bøn for kirken, men den kan også bruges f. eks. ved menighedsrådenes møder de næste par måneder. Og det ville vist heller ikke være upassende, hvis biskopperne tog denne bøn med til deres næste bispemøde i begyndelsen af januar. Hvad kunne det ikke føre med sig?«

Det var i al korthed, hvad jeg kom til at tænke på ved den lejlighed. Måske kan nogen mene, at det ikke er særlig aktuelt i en tid, der er præget af en stor søgen efter noget såkaldt nyt. Men det er samtidig min klare fornemmelse, at slet ikke så få mennesker her på egnen gerne vil tilslutte sig de tanker, der kommer til udtryk i den nævnte bøn!

Ordet er ditMere Debat