Tip os log ind
Erling Askjær Jørgensen.

Tak for forbuddet mod burka og niqab

02. august 2018, 12.15

BURKAFORBUD Ikke alene burka- og niqab-klædte kvinder, men islamisk klædte kvinder i det hele taget er en voldsom provokation mod det danske samfund. Man signaliserer tydeligt det, der står i Koranen, at hele Jordkloden skal erobres af den muslimske levevis, der dikteres af Koranen.

Ideologiske totalitære systemer som f.eks. kommunismen og det muslimske er demokratiernes værste fjender. Langt mere end blot burka og niqab burde totalt forbydes for at beskytte vor demokrati og især vor kristne kulturarv. Men en begyndelse trods alt, her 1.august trådte loven i kraft, der forbyder de tilslørede muslimske kvinder overalt i det offentlige rum i vort kristne land.

Al indvandring af muslimer skulle have været stoppet for 50 år siden. Moskeer med brægende bønner udråbt fra højtalere bør omgående forbydes totalt i Danmark. Jeg er ikke modstander af enhver form for indvandring. Kinesere og mange andre nationaliteter har medført noget godt med deres ankomst til Danmark, og det er alene de mennesker, som er så meget muslimer, at de vil praktisere den muslimske levevis og Koranens onde budskaber jeg ønsker stoppet ved den danske grænse og aldrig tilladt indvandret i vort oprindelige kristne fædreland.

Jeg er fuldt ud klar over, at vi har politiske partier i Danmark, f.eks. Radikale og Enhedslisten + de der Alternative, som bakker op om og støtter den muslimske frem march og tiltagende ændring af vort samfund til at blive et muslimsk land. Det er således disse tre partier, man skal stemme på, hvis man ønsker Danmark ændret til et land, der styres af sharia-lovgivningen og de onde kvindeundertrykkende budskaber fra Koranen.

Ordet er dit