Tip os log ind

Stampet grussti fører ud til ingenting

05. december 2018, 11.30

CYKELRUTE I en artikel i Herning Folkeblad 21. november om vores utilfredshed med ruteføring ud til en mark på Feldborgvej er der et par ting, som er beskrevet lidt uskarpt.

Det, vi ønsker, er, at vores lokale politikere går foran i kampen om anlægsbevillinger til sikre cykelruter i og omkring Aulum. Det må vi kunne forvente. I stedet brænder de lidt håndører af på en grussti, der ikke fører nogle steder hen. Endda på en lokalitet, hvor vi har en nyrenoveret asfaltsti på modsatte side af vejen. Snakken om at forlænge denne ønsker de ikke at tage.

Aulum er en by med et stort og godt opland. Vi er også en by, der skal gå foran på cykelfronten. Det kan vi jo læse mange fine ord om i »Herning cykler«. Vi må kunne forvente af vore politikere, at de slås for sagen og ikke bare stiller sig tilfreds med en trillebørfuld grus.

Jeg vil gerne se den lærer, der mener. en sådan grussti giver gode rammer for udeskole i vores lokale skov? Den sti er for mig at se ubrugelig. Der er helt klart brug for en sti, der er god at cykle på. En sti, der går hele vejen ud til plantagens rasteplads. Der kan man få materialer ud via bil. Der er borde og bænke. Der er infotavler og stiruter. Alt sammen noget, som giver rum til oplevelser og læring. Et sted, hvor udflugten eller undervisningen kan tage sit udgangspunkt.

Men nej. Det vi får er en stampet sti i grus ud til en markvej. Der er det så meningen, at der ikke skal laves mere. Jo, måske om nogle år, siger vore politikere. Men hvornår er det? Jeg og en del andre har rigtigt nok personlige interesser i en god cykelforbindelse til vores by. Det har vi håbet på i over 20 år. Det har vi, fordi vi bor ved en vej uden plads til cykler. En vej, hvor der køres alt for stærkt.

Kære politikere! Vi har kun jer til at arbejde for os. Vil I det?

Ordet er ditMere Debat