Tip os log ind
Ernst B. Knudsen.

Skoleflytninger og sårbare børn i Herning

12. februar 2019, 10.00

SKOLER Som bekendt er der sidste år mellem de politiske partier i Herning eksklusiv to løsgængere indgået budgetforlig. Det er klart, at når Venstre sidder på 19 ud af 31 mandater, så afspejler budgetforliget overvejende Venstres holdninger. Jeg er medlem af De Konservative, og normalt ville mine holdninger ikke være langt fra Venstres. Når det gælder lokalpolitik, forholder det sig lidt anderledes.

For den enkelte politiker er det ikke let at tilslutte sig noget, der virker ufornuftigt, eller går ud over bestemte grupper.

For mit vedkommende har jeg siden budgetforhandlingernes start gjort opmærksom på, at jeg synes, at det var en dårlig idé at lave bydelsskole på Holtbjergskolen ligesom jeg syntes, at det var en dårlig ide at flytte autisterne fra Sønderagerskolen til Holtbjergskolen. Den primære årsag er, at jeg mener, at Sønderagerskolen har bedre bygninger, der er egnede til renovering, modsat Holtbjergskolen, der er tilsvarende Gjellerupskolen, som skal rives ned.

Forklaringen på, at Sønderagerskolen skal rives ned, og autisterne flyttes til Holtbjerg er, at de to andre grupper på skolen 10. klasserne og eliteeleverne flytter. 10. klasserne skal til Herningsholm Erhvervsskole, mens man vil bygge en helt ny skole til eliteeleverne.

For mig er det ikke en god forklaring. Javist 10. klasserne flytter, men hvis man skal spare, hvorfor skal man så bygge en helt nu eliteskole i Holing?

Eliteskolen bliver en del af Brændgårdskolen, og som jeg forstår det, bliver der ikke alle faglokaler i Holing. Derfor skal børnene til nogle timer transporteres eller cykle ind til Brændgårdskolen. Der er bare det, at fra Holing til Brændgårdskolen er der 1,4 km, mens der kun er 700 m fra Sønderagerskolen. Man kunne derfor havde bibeholdt Sønderagerskolen og så kunne børnene cykle eller gå en kort afstand, når de skulle dyrke sport. Det er vel ikke for meget forlangt af elitebørn?

Sønderagerskolen har fine fysiklokaler, men på Holtbjergskolen blev fysiklokalerne fjernet, da skolen lukkede i 2015. Nu er man så ved at overveje, om man skal investere en million kroner i nye fysiklokaler på den nedslidte Holtbjergskole, eller om man skal transportere børnene til andre skoler, når de skal have fysik. Er det smart?

Der er jo ingen hast med at nedrive Sønderagerskolen og lave arealet om til byggegrunde, når Jacobsen Group nu bygger 350 boliger lige ved siden af.

Man kan altid nedrive og lave om til byggegrunde, grundværdien forsvinder jo ikke, bare fordi man ikke sælger nu. Spørgsmålet er derfor, om skolen og børnenes tarv ikke har større værdi?

I min korte tid i byrådet har jeg lært, at når det gælder børn, så er en tidlig indsats vigtig. Man kan derfor godt frygte ved de nuværende besparelser, hvor talepædagoger og fysioterapeuter bliver fyret, at det vil få negative konsekvenser. Her tænker jeg f.eks på børn i første klasse, der ikke har udviklet deres sprog endnu, som mister deres talepædagog, eller børn, der har sansemotoriske vanskeligheder eller problemer med deres knogler, som mister deres terapeuter.

Jeg sidder ikke i Børne & Familieudvalget, og jeg må blankt erkende, at jeg ikke selv har været ordentlig opmærksom på, at man ikke havde afsat nok penge til at løse opgaven med specialklasserne. Jeg blev først opmærksom på besparelserne, efter at vi havde vedtaget budgettet.

Fra mit byrådsarbejde kender jeg Venstres byrådsmedlemmer som venlige mennesker, som jeg er enige med på de fleste punkter. Jeg tror derfor ikke, at de alle er hjerteløse og bliver benovet, fordi de får ros fra Don Ø fra »Hotel Gitterly«.

Nu har Venstre også snart generalforsamling, og jeg vil da opfordre dem til at drøfte, om de 20 procents besparelser på specialklasserne ikke er for voldsomt. Venstre må huske, at hvis de rækker hånden frem og siger, lad os se på besparelserne igen, så bliver det sådan. Det er noget, de alene bestemmer.

Ordet er ditMere Debat