Tip os log ind
Mogens Jensen.

Skønt venskab mellem landbruget og klimaet

11. februar 2019, 13.00

JORDREFORM To parter, som ofte er blevet set som modstandere, er nu blevet enige om en ny jordreform til gavn for både klima og landbrug.

Forleden blev Danmarks Naturfredningsforening og landbrugets største organisation, Landbrug og Fødevarer, enige om et historisk fælles udspil. Et spændende forslag, som vil sikre, at et område på 100.000 hektar landbrugsjord kan omlægges til naturarealer til gavn for klimaet, landmændene og danskerne.

Forslaget gavner alle. De hårdt trængte landmænd slipper af med dårlig jord, samtidig med at vi barberer 10 pct. af den samlede klimabelastning og danskerne får mere skøn og grøn natur at nyde.

For os i Socialdemokratiet har det altid været en forudsætning for den grønne omstilling, at det skal ske med en fødevareproduktion i balance. Derfor skal der lyde et stort tillykke med, at landbruget og Naturfredningsforeningen er fundet sammen og er kommet med et særdeles konstruktivt fælles forslag.

Fødevaresektoren har en afgørende betydning for Danmark - og har altid haft det. Derfor er det så vigtigt at landbruget får nogle stabile rammer til at gå den grønne fremtid i møde.

Det ligger helt i tråd med Socialdemokratiets lovforslag; En klima- og miljøpolitik, der samler Danmark, hvor vi selv foreslår, at landbrugsjord kan samles og lavbundsjorde tages ud af drift til fordel for klimaet og landbruget.

I udspillet kommer vi desuden med mange andre forslag til en realistisk og bæredygtig klimapolitik, såsom vores mål om en halv million grønne biler i 2030, vores forslag om tre nye havvindmølleparker og vores forslag om en grøn forskningsmilliard til forskning i energiteknologi og -løsninger, som kan bidrage til at Danmark igen kan blive en grøn stormagt.

I Socialdemokratiet ønsker vi at skabe vækst og arbejdspladser i landbruget samtidig med, at vi holder den grønne balance. Derfor er det rigtig godt ,at klima og landbrug kan gå hånd i hånd, så vi alle høster gevinsterne.

Ordet er ditMere Debat