Tip os log ind

Skal skolen på Sønderager lukke?

13. september 2018, 11.20

BUDGET I Herning Kommunes nye udspil til et budgetforslag for 2019 er der endnu engang fokus på, hvor der kan spares. Som forældre til børn på skolen på Sønderager, er vi bekymrede. Vi har hørt flere rygter, som peger i retning af en kommende skolelukning. Rygter som:

. Man vil flytte 10. klasserne til Herningsholm erhvervsskole.

. Isolere talentklasserne ved at sende dem til Holing. Hvad er det inkluderende i det?

. Man vil rykke specialafdelingen autisme til Holtbjerg. Tænker man at flytte personalet og de mange års kompetencer og erfaringer med, eller vil man på ny »opfinde den dybe tallerken«?

. Hele skolen skal rives ned. Er der virkelig behov for nye byggegrunde lige nøjagtig her?

Skolen på Sønderager er en tværfaglig skole bestående af tre afdelinger:

En udskolingsafdeling med talentklasser for unge talenter inden for musik, sang og idræt. Her er der plads og tid til at varetage deres talent og på samme tid følge et alment skoletilbud.

10. klasse, hvor de elever, der kan være lidt usikre på sig selv eller på deres fremtidige valg, bliver mødt ud fra deres præmisser og opnår hjælp og guidning i forhold til videre valg.

Specialafdelingen autisme, et mangeårigt tilbud, hvor personalet er opdateret på den nyeste viden inden for specialområdet. Det er et 0-10 klasses tilbud til unge med diagnoser, primært inden for autismespektret.

Tænkes der fra politisk side i en opsplitning af en skole, der fungerer? Og hvorfor er man interesseret i at fikse noget, der ikke er i stykker, men faktisk virker rigtig godt?

Et lille glimt fra Skolen på Sønderager:

Der er frikvarter, og alle elever, både 10. klasse, talenter og børn med autisme har brug for pause og et pusterum. På centertorvet er der opstillet bordtennisborde samt sofaer, stole og borde. Elever fra alle afdelinger kommer ud af klasserne. Bordtennisbordene trækker. Nogen elever går i gang med at spille, mens andre sætter sig i sofaerne. Eleverne snakker med hinanden, og enkelte spørger forsigtigt, om de må være med til at spille. Pludselig er 10 elever i gang med at spille »rundt om bordet«. Ingen falder udenfor, ingen er anderledes. Alle er en del af fællesskabet på skolen på Sønderager.

En af Herning Kommunes mål for inklusion er, at »alle børn skal være en del af fællesskabet«, og netop her på skolen er det lykkedes!

Hvordan er den del tænkt ind i de nye planer?

Hvem skal vores børn spejle sig i, hvad enten de er talenter, børn med autisme eller vores 10. klasser?

Alle elever profiterer af at være i et skolemiljø, hvor de bliver gjort opmærksomme på, at der findes andre elevgrupper med andre behov end dem selv. Det er med til at skabe integration, både på normal- og specialområdet, og med til at give et nuanceret billede på, hvordan verden ser ud!

Som forældre til børn på skolen på Sønderager, kunne vi ønske at der bliver tænkt »hele vejen rundt«, når der træffes beslutninger, der kan påvirke flere grupper af mennesker. Vi håber, at dette bare er rygter! Så kære politikere i Herning Kommune, tænk jer lige om en ekstra gang, inden I slår jeres eget mål om inklusion i stykker. Ødelæg ikke noget, der allerede fungerer og fungerer rigtigt godt!

Ordet er dit