Tip os log ind
Anne Marie Søe Nørgaard.

Serviceniveauet for rengøring fra hjemmeplejen

11. marts 2019, 10.40

RENGØRING Forskellige historier bliver ind i mellem fremført i medierne om serviceniveauet for rengøring hos ældre visiterede borgere, senest har vi hørt om en kommune, som har nedsat niveauet til hver 5. uge.

Hvordan er det i Herning Kommune? Vi har i kommunen borgere, som er visiteret til rengøring fra hjemmeplejen hver uge, andre hver 2. uge og de bedst fungerende hver 3. uge. Alt sammen sker det efter vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov.

Bliver det til hver 5. uge i Herning Kommune? Nej, det er der afgjort ingen planer om.

Vi har i de ni år, jeg har været formand for Social- og sundhedsudvalget, flere gange set forslag til ændring af serviceniveauet for rengøring lagt frem som et ud af flere mulige spareforslag. Det er hver gang blevet forkastet politisk. Det er det, fordi vi har et fornuftigt niveau, og det, lægger vi i Venstre vægt på, fortsætter.

Jeg har desværre set fremført her i avisen af en løsgænger i Byrådet, at i Herning får de svageste ældre kun gjort rent hver 3 uge, og inden længe kan man forvente, at ældre kun kan få gjort rent hver 5. uge. Det er usandt! Og det er ganske enkelt urimeligt på denne måde at skabe en unødig bekymring hos vores ældre borgere.

Ordet er ditMere Debat