Tip os log ind

Selektiv lovoverholdelse?

09. april 2019, 13.00

SAGSBEHANDLING Foranlediget af sagen om Lone Nielsens afskedigelse fra Center for Børn og forebyggelse spørger Dorthe Ahle fra Borgerlisten i et debatindlæg, om det egentlig er medarbejdernes ansvar, de fejl, der er begået.

Hvad angår fejl, så skal det fremhæves, at der i denne forbindelse er tale om en så graverende fejlbehæftet sagsbehandling, at det i rapporten beskrives som »væsentlige retlige mangler«. Det er det der i daglig tale hedder lovovertrædelser! Lone Nielsen er afskediget, fordi hun er lovovertræder.

Hvis ikke enhver, i sit daglige virke, er underlagt gældende lovgivning, kan Borgerlisten så forklare, hvilke paragraffer medarbejdere i forskellige jobs rundt omkring landet ikke behøver at overholde?

Hvilke paragraffer kunne det for eksempel være politiet så heller ikke behøver at overholde?

Dorthe Ahle fra Borgerlisten skriver, at hun ikke har tid til relationsdannelse og dermed tryghed i sin behandling og skriver: »Så min behandling kan faktisk være bedre, hvis jeg ikke overholder reglerne.«

Det kunne da tænkes, at også eksempelvis politiet synes, de kunne gøre et bedre arbejde, hvis de ikke behøver at bevise for en dommer, at de står med en lovovertræder, men bare »rykke ham direkte til fængsel«. Eller gå ud bagved og ordne tingene med en gang knippelsuppe.

Dorthe Ahle fra Borgerlisten skriver også, at i den pågældende sag »har børnene jo faktisk fået den rette hjælp og støtte, hvilket slås fast af både rapporten, Ankestyrelsen og direktøren for Børn og unge.«

Det er decideret usandt, at rapporten fastslår at børnene har fået den rette hjælp og støtte. Det er der intet om i rapporten.

Ankestyrelsen har ikke slået fast, at børnene har fået den rette hjælp og støtte. De har fastholdt en afgørelse truffet på et grundlag, som senere, netop ifølge rapporten, viser sig at være resultatet af en sagsbehandling med væsentlige retlige mangler. Mangler så store, at Lone Nielsen blev fyret.

Hvad direktøren for CBF udtaler i forhold til ovennævnte må stå for direktørens regning.

Ordet er ditMere Debat