Tip os log ind
Bruno Christensen.

Sådan vinder de fysiske butikker over nethandlen

19. marts 2019, 12.00

DETAILHANDEL Danske detaillister med fysiske butikker bør i kampen mod Amazon og øvrige nethandelsvirksomheder overveje følgende tiltag:

. Udvikle digitalt netværk mellem de fysiske butikker og producenter/grossister, således at den fysiske butik - uanset beliggenhed i Danmark - kan give sine kunder

adgang til et uendeligt stort vareudvalg.

Princippet skal være: »Det, vi ikke har, det skaffer vi til i morgen«.

. Udvikle butikkens vareudvalg, så det til enhver tid modsvarer de ønsker, som lokalområdets forbrugere har.

. Udvikle et program for nye produkter, hvor produkterne placeres på en sådan måde i butikken, at kunderne oplever det som en »skattejagt«, når man bevæger sig rundt i butikken.

. Udvikle et promotion-program i samarbejde med butikkens leverandører, der hver eneste dag - hele året - tilbyder forbrugerne fordelagtige priser på et stort udsnit af butikkens vareudvalg. Det skal altid være muligt at gøre »en god handel« i butikken.

. Udvikle de fysiske butikker, så salgslokalerne fremstår som rene, ryddelige og giver de besøgende mange overraskelser i form af nye og anderledes produkter, samt »45 magiske goodwill-tiltag«, der højner butiksoplevelsen.

. Udvikle en medarbejderstab, der har aktuel produktviden om de produkter, som butikken sælger, og som er passionerede sælgere og glade servicegivere.

. Udvikle en webservice, der gør det muligt for butikkens kunder at indsende ordre på produkter, som man enten selv vil afhente i butikken - eller ønsker bragt til døren.

Enten med egen webservice eller i samarbejde med øvrige. (Byportal - eBay)

. Udvikle et vareudbringningssystem, der gør det muligt for butikken at levere kundens varekøb på adressen på de tidspunkter, der passer bedst for kunden.

. Udvikle et lokalt-tilpasset serviceprogram, der forkæler butikkens kunder i en grad, der gør, at kunderne forbliver glade ambassadører for butikken.

. Udvikle et forpligtende lokalt fællesskab, der vil styrke såvel den enkelte butik som hele byens detailhandel, og derved medvirke til at byen samlet set bliver en mere attraktiv handelsby.

Ovennævnte 10 nøgleområder er et udsnit af en analyse af Amazon og stifteren Jeff Bezos indflydelse på detailhandelen i de lande, hvor Amazon har etableret sig.

Den fulde analyse kan rekvireres via mail sendt til: brunochristensen@mail.dk

Ordet er ditMere Debat