Tip os log ind
Lone Nielsen.

Resultatkontrakter, Herning Kommune og MCH A/S

13. maj 2019, 10.30

MCH Jeg kan læse i Herning Folkeblad, at mit forslag om at kigge på tilskuddet til MCH på knap 15 mio. kr. om året har fået byrådsmedlem Torben Clausen (V) til at fremsætte en kritik af mit forslag.

Det er ganske rigtigt hvad Torben Clausen skriver, at Herning indgår resultatkontrakter med andre virksomheder i Herning. Eksempelvis Visit Herning og også har gjort det med MCH.

Forskellen på kontrakten til MCH og den til Visit Herning er, at der til Visit Herning fremsættes en lang række af retskrav i resultatkontrakten. Retskrav, som ikke fremsættes i forhold til kontrakten med MCH.

Til Visit Herning er der eksempelvis krav om, at de ikke må bruge midlerne på en måde, der strider mod kommunalfuldmagten. Dette krav fremsættes ikke overfor MCH i deres kontrakt.

Sådan kunne jeg remse store forskelle op på de to kontrakter, men de ligger offentligt tilgængelige for den læser, der måtte have lyst til at undersøge sagen på egen hånd, så det vil jeg lade være med. Fakta er, at kontrakten til MCH er meget løst i forhold til andre.

I øvrigt betaler man MCH for ydelser, de i forvejen yder. Altså sparker man her en åben dør ind. Eksempelvis får MCH fire mio. kroner om året til »Udvikling af Fremtidens MCH«. Altså betaler skatteborgerne penge for at virksomheden kan udvikle sig selv. Derudover betaler skatteyderne til MCH 10.5 mio. kroner om året for »gennemførelse af kulturarrangementer og tiltrækning af større kulturarrangementer til Herning«. Det er mig bekendt MCHs kerneydelse at levere disse ting, og det svarer til, at vi gav skattepenge til den lokale købmand mod at han vil sælge mælk og brød til vores borgere.

Dermed udleder jeg, at vi har en resultatkontrakt med en privat virksomhed, hvor virksomheden får en ydelse for at levere en vare, som de allerede leverer, altså er det ikke et egentlig køb af en ydelse, men et direkte tilskud.

Jeg kunne såmænd sagtens unde disse penge til MCH, såfremt vi i kommunen havde penge nok til at løse vores kernevelfærdsopgaver på en ordentlig måde. Det gør vi ikke i dag, og det betyder, at vi må afsøge budgetterne for at finde midler til netop dette. Jeg kan forstå, at vi ikke er enige i den prioritering og det er helt ok, vi kan sagtens tage diskussionen.

At du siger, at jeg ikke behøver at bekymre mig om, hvordan skatteydernes penge bruges, overrasker mig. Jeg mener faktisk, at det er min pligt som byrådsmedlem netop at bekymre mig om dette og det vil jeg fortsætte med at gøre. Det handler om prioritering.

Ordet er ditMere Debat