Tip os log ind

Pinlige beslutninger i Herning Byråd

17. december 2018, 13.00

AUTISTER NU kan jeg ikke tie stille længere. Efter at have læst kommentarer fra henholdsvis Dorte West og Torben Clausen må jeg have lidt luft. Der er så meget der kunne kræve en kommentar. Heldigvis er der mange andre, der kommenterer nogle af de mærkværdige beslutninger og argumenter for samme.

Dorte West udtaler, at det er en bunden opgave, at der skal spares - underforstået, at økonomien i Herning Kommune halter gevaldigt. Dette svarer jo ikke til Torben Clausens udmeldig i sit læserbrev. Her peger alt på guld og grønne skove. Kassen er vel heller ikke helt tom?

Hvem har så gennem tiden sikret, at det åbenbart går så godt. Tja, Herning nævnes åbenbart overalt i verden på baggrund af diverse events, som Byrådet jo altid kan finde penge til. Min påstand er så, at mange af de midler til investering i events, langt hen ad vejen er betalt gennem besparelser på sundhed, ældre, børn og unge, specialområderne indenfor for både socialområdet og undervisningsområdet- for både børn og voksne.

Så vil mange politikere jo mene, at den påstand er helt ude i hampen. For det første giver events og omtale arbejdspladser på mange områder og dermed også økonomisk overskud for byen. Het fint, men hvorfor i alverden skal der så igen igen spares på de kommunens kerneopgaver? Overskud og god økonomi kunne jo så anstændigvis bruges til kommunens svageste borgere. Gode tilbud og værdighed for denne gruppe kunne jo også give rigtig god omtale. Når der samtidig er råd til at tildele MCH en gavecheck på 14.5 mill må jeg undres. Gik ud fra, at så stor en virksomhed efterhånden burde kunne klare sig selv. Ellers må der jo kunne findes besparelser ved effektivicering og indførelse af ny teknologi. Alternativt må man på ledelsesgangen løbe hurtigere. Det er jo det, Herning Kommunes egne tilbud konstant bliver bedt om.

Hvis man nu har modet til at gå tilbage til skoleåret 2006/07 og tjekke budgetmodellen for den vidtgående specialundervisning, som Herning Kommune varetog for Ringkøbing Amt, burde man - selvom jeg tvivler i denne sammenhæng- få lidt røde ører.

Dengang fik Herning Kommune masser af penge for at løse opgaven. Budgetmodellen indeholder takster for hver handicagruppe (autister - udviklingshæmmede - bevægelseshæmmede), midler til efteruddannelse af undervisningspersonale, ledelsestid på forvaltningen og på de skoler der havde opgaven, konsulenter for områderne, løn til lærere, pædagoger, medhjælpere mm., husleje (meget høj pris regnet ud på antal kvadratmeter såvidt jeg husker). Herning Kommune fik deres andel (efter objektive kriterier) af denne amtslige udgift.

Hvordan ser taksterne ud i dag sammenlignet med 2006/07?

Hvordan er ledelsestiden fordelt - vel at mærke, så den går direkte til opgaven?

Hvordan er midlerne til efteruddannelse blevet forvaltet?

Til orientering har Herning Kommune nedlagt ogaven med kursusvirksomhed, som lå på Lindegårdsskolen (nuværende Knudmoseskolen). Herning Kommunes andel til denne opgave lå i omegnen af ca. 1.8 mio. kroner. Over en 10årig periode har der her været en indtægt på ca. 18 millioner.

Hvor er disse penge havnet henne?

Til orientering vil en besparelse/nedsættelse af taksten på autismeområet samt andre områder, hvor der er andre kommuner indblandet, også smitte af på de takster, der opkræves hos andre kommuner. Dette nedsætter jo Herning Kommunes indtægter yderligere.

På autismeområdet mindes jeg, at Herning Kommue i forbindelse med overtagelsen fra Ringkøbing Amt meldte ud, at man ville udvikle og gå efter, at Herning Kommune blev et fyrtårn indenfor autismeområdet.

Dette er mig bekendt ikke sket - begrundelse efterlyses?

I forhold til STU-tilbuddet (Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov), blev der i forbinldelse med lovens tilblivelse beregnet en årstakst på 245.000 kr. pr elev. Denne udgift er Herning Kommune også kompenseret for. Beregningsgrudlaget kan findes i »Bemærkningerne til Lovforslaget«.

Hvad er taksten egentlig i dag?

Hvordan fordeles taksten i forhold til lovgrundlag og intentioner?

Viden om tænkningen vedr. Centerklassemodellen, som for år tilbage fik mange besøgende fra både ind- og udland, ser ud til at være gået fløjten. Måske er de 50 års erfaring, tre fagchefer har på området ikke nok. Jeg kunne nok samle en mere op foruden undertegnede, så der kunne mønstres mindst 70 års erfaring. Dette ovenikøbet på mange niveauer i kommunale organisationer indenfor det specialiserede område. Gad vide, om vi så ikke ville være klogere eller måske kunne komme med mere kvalificerede bud på opgaverne.

Generelt er det min opfattelse, at der gennem de sidste mange år ikke er sat den nødvendige økonomi af til opgaverne - langt de fleste er skalopgaver. Hvis dette var tilfældet, ville der jo ikke år efter år skulle findes store besparelser. Enhver logik siger jo også, at selv den øvelse må få en ende. Lad os nu få budgetter, der hænger sammen ud fra det serviceniveau, man ønsker - beskriv det og stå på mål for det.

Sluttelig vil jeg kort kommentere indlægget fra Torben Clausen.

Synes det er for dårligt at sammenligne pærer og bananer. Vores børn, unge og voksne med behov for nogle særlige tiltag og tilbud, fortjener mere end tomme ord, der vidner om uvidenhed for området. Området forsvinder ikke ved at snakke om noget andet.

Det skal også lyde en opfording til alle politikere i Herning Byråd. Prøv at holde en ordentig og sober tone i debatten og hold jeg til at beskrive fakta, i stedet for at nedgøre og gå efter de, der »vover« at komme med relevante indspark i debatten. Mangler ivørigt indspark fra formændende - herunder borgmesteren - for grupperne. De tør måske ikke eller de ved, at deres argumenter ikke holder?

Ordet er ditMere Debat