Tip os log ind

Overordnede betragtninger i forhold til vores varmekøb

02. februar 2018, 11.15

FJERNVARME Jeg skal herved kort redegøre for de overordnede betragtninger i relation til vores køb af Herning Kommunes andel på 34 procent af varmeforsyningen i Herning.

I forhold til forbrugerrepræsentation i bestyrelsen i Eniig Varme fandt begge parter i forbindelse med indgåelse af handlen det mest hensigtsmæssigt, at bestyrelsessammensætningen forblev uændret frem til den ordinære generalforsamling i selskabet i foråret, så kontinuiteten i den videre drift af selskabet kunne sikres. Det er endvidere vigtigt at pointere, at der endnu ikke er taget stilling til bestyrelsessammensætningen efter generalforsamlingen.

I forhold til de mange spørgsmål vedrørende handlen med Herning Kommune vil jeg henvise til den pressemeddelelse, der blev udsendt i forbindelse med aftalens indgåelse, og som kommer godt rundt om de aspekter, der spørges ind til. Pressemeddelelsen kan læses på Eniig.dk under »Nyheder«.

Jeg skal endvidere præcisere, at alle 385.000 andelshavere i Eniig A.M.B.A. behandles ens, uanset om de også er varmekunder i Eniig Varme A/S.

Afslutningsvis skal bemærkes, at jeg finder, at aftalen med Herning Kommune er rigtig god - ikke mindst for vores varmekunder i Herning. Jeg er meget tilfreds med, at vi pr. 1. januar har sat prisen ned med over 3.000 kr. for et standardhus, samtidig med, at den varme, vi leverer, er meget miljøvenlig og bliver endnu mere miljøvenlig i løbet af 2019, når vi har investeret langt over 100 mio. kr. i røggaskøling på Herningværket.

Ordet er dit