Tip os log ind
Alfred Tværsig Olesen.

Ordentlighed efterlyses

14. december 2018, 12.00

REGULERINGER Ethvert retssamfund bygger på lov og orden. Det danske samfund er fra tidernes morgen derudover bygget på en høj grad af gensidig tillid, åbenhed og ordentlighed.

Hvorfor er det ikke sådan længere? Vi landmænd bliver ikke længere reguleret på faktuel viden og virkelighedens forhold. Vi kan ikke længere altid få oplyst, hvor de tal og beregninger, vi reguleres efter, kommer fra. Er dette ordentligt?

Kære medborgere: Det er derfor vi protesterer. Vi landmænd efterlyser ordentlighed i måden vi reguleres på. Hvorfor kan det ikke foregå fagligt redeligt og åbent?

Landmændenes adgang til gødning reguleres efter en beregnet baseline på 471.000 tons. Virkelighedens baseline er 415.000 tons. Hvorfor regulere efter gamle beregnede tal, når virkeligheden findes?

De vejledende kort for den regionale kvælstofindsats giver nogle landmænd endog meget hårde restriktioner. Hvordan kan man lave vejledende kort for den regionale kvælstofindsats med meget hårde restriktioner - uden der foreligger målinger til grund herfor? Og uden man kan redegøre for de beregnede tal.

Det er lige offentliggjort, at der kun tages 1000 km vandløb ud af EU's vandplaner. Hvorfor fraviges de indstillinger, lokale vandråd er kommet med? Den danske vandløbslovgivning passer også på vandløbene. EU's regler skal kun gælde de højtsatte vandløb - igen her overimplementerer Danmark - hvorfor?

Hvor længe skal virkeligheden kompliceres af uholdbare teorier?

Naturens kredsløb er ikke så kompliceret, som teoretikere og embedsmænd vil gøre det til - når bare man har forstået det og arbejder med naturen og ikke imod den, som teoretikerne gør.

Kom ned på jorden til os andre og arbejd med den faglige virkelighed. Det er på den faglige virkelighed, enhver regulering skal baseres. Vi skal tilbage til ordentlighed.

Ordet er ditMere Debat