Tip os log ind
Søren Meldgaard.

Offerkortet kan jo altid trækkes

11. april 2019, 12.30

FYRINGSSAG Lone Nielsen og hendes bagland i hendes nye parti beskylder for tiden i flere medier en stribe byrådspolitikere og ikke mindst vores borgmester for af være blevet politisk fyret.

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at jeg, udover det sete i diverse medier, intet kender til den sag, der berettes om. Således heller intet udover det i medierne fortalte om de verserende to personalesager, hvoraf byrådsmedlem Lone Nielsen ivrigt fortæller, hun er part i den ene, og ivrigt vasker hænder i en trist personsag om andre mennesker (voksne som børn) og i stedet for trækker offer-kortet om sin egen person.

Jeg konstaterer, at kommunaldirektøren efter samråd med borgmesteren har bedt om en ekstern ekspertanalyse om kommunens håndtering af en konkret børnesag, som har fyldt ret meget i medierne. Det synes jeg lyder klogt. Friske øjne på specielle sager kan altid være godt. Og al erfaring siger, at systemet så at sige lukker sig om sig selv, når vinden for alvor blæser.

Den eksterne EY-ekspertanalyse fortæller, ifølge medierne, om stribevis af fejl i en fjernelsessag om børn.

Et tværpolitisk sammensat personaleudvalg (økonomi- og erhvervsudvalget er øverste personaleudvalg i kommunen), har ifølge medierne besluttet, at det skal have personalemæssige konsekvenser. Både for den ansvarlige sagsbehandler og også i ledelseslaget.

Hvis det nu passer, som Lone Nielsen selv ivrigt fortæller om i medierne, at hun er blevet fyret, hvilken situation var det så, at vores ansvarlige folkevalgte sad i, da de fik den eksterne ekspertanalyse i hænderne?

De kunne vælge mellem to veje at gå.

Enten skulle de folkevalgte vælge at sige til folket/borgerne: Ja, her er en ekstern ekspertanalyse, som påviser stribevis af fejl og brud på loven i en fjernelsessag. Vi lukker os om systemet og forsvarer det system, som vi ellers er folkevalgte til netop at se ind i og sikre, at netop folket/borgerne ikke udsættes for ting, som er lovstridigt. Men lovbruddene skal ikke have konsekvenser for hverken ledelse eller den ansvarlige sagsbehandler.

Eller.

Det her er trist læsning. Vi vil som øverst ansvarlige og folkevalgte ikke acceptere, at der sker lovbrud i sagsbehandlingen i Herning. Særligt på fjernelsesområdet, som er det allermest vidtgående overfor borgerne i hele det kommunale arbejde, er det vigtigt, at lov er lov og lov skal holdes. Derfor drager vi de nødvendige personalemæssige konsekvenser i både ledelseslaget samt overfor den ansvarlige sagsbehandler. Og så gør det for pokker da ingen forskel, om en af de to ansatte er medlem af byrådet eller ej. Heller ikke selv om sandsynligheden for politiske beskyldninger om andre motiver, så pludselig med stor sikkerhed må følge af en sådan beslutning.

Jeg antager, det i medierne beskrevne er korrekt.

Og på den antagelse, vil jeg hermed gerne markere min opbakning og min tilfredshed med, at de folkevalgte overfor systemet markerer, at lov er lov og den skal holdes, og at der i sådanne sager er konsekvenser, hvis man ikke evner at levere det, vi som borgere må forvente, overholdelse af gældende lov i myndighedsudøvelsen.

Hvor er det i øvrigt trist for den familie og de pårørende, som er parter i denne sag, at Lone Nielsen dagligt i medierne fortsætter med at hælde salt i deres sår. En familie, som i stedet for burde have ro og støtte. Men igen, offerkortet for egen person står åbenbart for Lone Nielsen foran også den konkrete familie og deres pårørende.

Ordet er ditMere Debat