Tip os log ind
Niels Henrik Hjøllund, nyudnævnt professor, arbejder med at sætte patient-data i system.
Foto: Hospitalsenheden Vest

Ny professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

19. juni 2015, 11.13

UDNÆVNELSE Speciallæge i samfundsmedicin Niels Henrik Hjøllund, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, er ny professor ved Aarhus Universitet og Hospitalsenheden Vest med tiltrædelse 1. juli. Det fortæller universitetet og hospitalsenhenden i en fælles pressemeddelelse.

I professoratet skal han udvikle videre på et system, der samler data fra og om patienterne.

Siden 2004 har Niels Henrik Hjøllund fulgt en række patientgrupper gennem systemet Patient Reported Outcome (PRO). PRO er data, som patienterne selv rapporterer, og det giver lægerne mulighed for at følge patienternes forløb på afstand over en lang periode. Grupperne omfatter blandt andre patienter med brystkræft, prostatakræft, hjertesygdom og apopleksi.

Niels Henrik Hjøllund står bag udviklingen af et nyt system til klinisk anvendelse af PRO, som hedder AmbuFlex. Det er det system, han vil arbejde videre med i sit professorat ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest.

Klinisk arbejde og forskning

Den nyudnævnte professor er 59 år, og han tog lægevidenskabelig kandidateksamen ved Aarhus Universitet i 1989 og ph.d. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet i 1998. Han blev speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin i 2000.

Bag sig har han en række kliniske ansættelser inden for medicin, kirurgi, hudsygdomme og arbejdsmedicin - og sammenlagt 17 års epidemiologisk forskningspraksis. Han er overlæge ved Hospitalsenheden Vest med ansvarsområdet klinisk epidemiologi og klinisk lektor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Niels Henrik Hjøllunds forskning har hovedsageligt været inden for kroniske sygdomme og deres følgevirkninger i forbindelse med arbejde og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Ordet er dit