Tip os log ind
Der sker ting og sager i området ved Snejbjerg og Gødstrup. Næste store skridt i området kan være en helt ny by, Helstrup.

Ny by skabes ved Snejbjerg - plads til 4000 indbyggere

Der er planer om en helt ny by »Helstrup« ved det kommende hospital i Gødstrup
17. marts 2016, 13.20

Herning En helt ny by med op mod 4000 indbyggere i 1800 boliger er på tegnebrættet ved Herning.

Byen, der har fået arbejdstitlen, »Ny Nordisk By, Helstrup«, skal binde det kommende Gødstrup-hospital sammen med Hernings mange faciliteter.

Herning Kommune har blandt fire inviterede deltagere i prækvalifikation udvalgt Arkitema Architects til at lave masterplanen

- Som planlægger er det en meget sjælden udfordring, når man får mulighed for at tænke en by helt fra bunden. Det er en opgave, der kræver mange forskellige kompetencer, og derfor ser vi i Herning Kommune frem til samarbejdet med Arkitema Architects, siger Marius Reese, planchef i Herning Kommune i en pressemeddelelse.

Det er tanken, at masterplanen for området skal være færdig i maj 2016, så den kan behandles politisk i juni i år. Dermed kan en ny, kommende kommuneplan tage højde for Helstrup.

Hos Arkitema Architects ser de frem til udfordringen.

- »Ny Nordisk By, Helstrup« er et unikt og spændende projekt, og vi ser det derfor som en stor ære at være med til at udvikle masterplanen, som blandt andet vil have sundhed og fællesskab som omdrejningspunkter, siger Heidi Hjort Thuesen, der er forretningsområdechef for Urban Design hos Arkitema Architects.

Byudviklingen ved Helstrup skal sikre en tæt sammenhæng mellem hospitalet og ny byudvikling i området. Herning Kommune har derfor inviteret Region Midtjylland til at deltage i arbejdsprocessen for planlægningen af området.

Samarbejdet mellem Herning Kommune og Region Midtjylland er væsentligt for at opbygge og fastholde en langsigtet vision for byudviklingen ved Helstrup, der samtidig har en bred politisk opbakning.

Region Midtjylland har behov for placering af faciliteter som for eksempel lægeboliger uden for hospitalsgrunden. Lægeboligerne tænkes at kunne bidrage positivt til Herning Kommunes ideer om bosætning i området syd for hospitalet.

Regionen arbejder samtidig med rekreative arealer som en del af hospitalsområdet. Samarbejdet omfatter derfor også muligheden for at etablere en forbindelse fra den kommende station, umiddelbart nord for hospitalet, gennem hospitalets område til Helstrup på tværs af Vesterholmvej. Forbindelsen tænkes som et landskabeligt element, der skal forbinde hospitalets rekreative områder med Helstrups byrum og rekreative udfoldelsesmuligheder.

Herning Kommune og Region Midtjylland har derfor indgået en samarbejdsaftale om udviklingsarbejdet.

Fakta:

»Ny nordisk by, Helstrup«, er en helt ny bytype opført på bar mark i forbindelse med det nye regionshospital. Her er fokus på nordiske værdier, fællesskab og sundhed.

Fuldt udbygget vil byen rumme ca. 1800 boliger med 4000 indbyggere. I byen skal indtænkes centerfunktioner i form af detailhandel, institutioner, uddannelse og erhverv.

Masterplanen har til formål at skabe overblik over de forudsætninger og udviklingsmuligheder, der er i hele området omkring Gødstrup, hvad angår bebyggelse, trafik, infrastruktur, rekreative områder og sammenhæng til de omgivende byområder.

Ordet er dit