Tip os log ind
Svend Aage Lauridsen er død, 90 år. Her ses han i Timring Kirke ved sit træskærerarbejde. Privatfoto

Mindeord om Svend Aage Lauridsen: Titlen som pedel på Timring Skole fulgte ham

06. december 2017, 08.51

Mindeord

Frits Lauridsen har sendt følgende mindeord om Svend Aage Lauridsen, der er død på Plejecenter Kildehøj i Vildbjerg, 90 år:

Tidligere pedel på Timring Skole Svend Aage Lauridsen er stille sovet ind i en alder af 90 år.

Det er ikke uden grund at titlen »pedel på Timring skole« hænger ved, for det var her, han lagde sit livsværk, fra skolen blev bygget, og til han gik på pension. Det var en opgave, som han gik til med stor ansvarsfølelse - fra der blev låst op om morgenen, før de første elever mødte ind, og til der blev låst igen efter klokken 22, når de sidste aftenarrangementer var slut, igennem alle årene og alle ugens dage.

Svend Aage overtog ganske vist skolen som ny, men han holdt den også som ny, og det var med rynkede bryn og tobakspiben i hånden, at det blev påtalt, hvis nogen havde slidt unødigt hårdt på skolen eller dens inventar.

Det var ikke blot skolen, der fik gavn af Svend Aages flittige virke, i sine unge år var han en skattet medarbejder på storgården Romvig ved Vildbjerg, et tilhørsforhold, som han bevarede hele livet, her var han blandt de udvalgte af »Romvig-bisserne«, som indtil for få år siden passede det gamle ejerpars gravsted ved Ørre Kirke.

Senere arbejdede han som hjælper hos vognmand Evald Kristensen, et job der dog med tiden blev mindre plads til, eftersom han blev fast postafløser og herefter pedel på Timring Skole.

Klar til modstand

Et fuldtidsjob betød ikke, at der ikke var plads til mere, så når tillidshvervene kaldte, var han klar til at tage sin tørn som snefoged, som skulle samle et hold og få vejen skovlet fri, hvis sneploven ikke magtede opgaven. Han virkede også som frivillig brandsvend, som altid var klar. Var der brand, iførte sig han sig sin hvide brandhjelm med det store B foran, og så måtte familiefestlighederne vente, til røgen havde lagt sig.

Svend Aage var også i mange år en trofast depotbestyrer for det lokale hjemmeværnskompagni i Timring, et job som helt sikkert også passede godt med hans ønske om at have orden omkring sig. Han satte bestemt pris på det, når der var inspektion fra Hjemmeværnsregionen, og der kun var ros til overs. Tjeneste ved Hjemmeværnet på den tid var samtidig en klar tilkendegivelse af, at han var villig til at ofre alt for andre, da truslen fra en stor fjende fra øst hele tiden var nærværende i en grad, så ikke blot depotet var fyldt med våben klar til modstand, men faktisk var skabet derhjemme også opbevaringssted for et våben og ammunition for den enkelte hjemmeværnsmand.

Hugge i sten og skære i træ

I Svend Aages senere år var det lidt mere fredelige tillidshverv, han beklædte, som perioden da han var med i den lokale Røde Kors-bestyrelse.

Som medlem af menighedsrådet ved Timring Kirke fandt Svend Aage et virke, som omgivelserne og han selv følte stor glæde ved. Mange af de beslutninger, som han var med til at vedtage, har sat sine præg på kirken og dens fremtræden i dag - på alle måder en smuk kirke i sin helhed og i detaljen.

Svend Aage elskede at spille kroket, hugge i sten og skære i træ, og når du træder ind i Timring Kirke, vil du i våbenhuset til venstre kunne nyde rammen til et spejl, skåret i træ og formet af hans flittige hænder.

Et hjertebarn for Svend Aage blev helt sikkert hans virke for Y's Men's, hvor han fandt glæde i sit bidrag til andre samt ikke mindst i det stor fælles- og venskab, som blev ham til del her.

Venlige drillerier

Haven ved hjemmet på Møltrupvej i Timring blev som huset passet efter alle kunstens regler, og ikke et græsstrå vendte forkert, Svend Aage skar græskanterne af plænen til så skarpt, at man ifølge rygtet kunne skære sig på dem, kun en tur i den blå Combi Camp kunne lokke ham væk for et par dage, eller hvis den store familie bød på deres hyggelige selskab.

Svend Aage nåede at fejre diamantbryllup sammen med sit livs store kærlighed Elisabeth (Lis) og deres tre børn og svigerbørn samt den store flok af børnebørn, som i dag også tæller oldebørn.

Svend Aage tilbragte sine sidste år på Kildehøj Plejehjem med kærlig pleje, hvor han, så længe kræfterne rakte, gerne delte ud af venlige drillerier.

Svend Aage bliver stedt til hvile på Timring Kirkegård på et smukt sted syd for kirken, som han selv har udpeget, og vil her på en solbeskinnet plads finde fred med sin Gud og skaber.

Ære være Svend Aages minde.

Ordet er dit