Tip os log ind

Mindeord om Nancy Nielsen: Hun vil blive savnet i Inner Wheel

09. april 2018, 11.14

Mindeord

Brande Inner Wheel har sendt følgende mindeord over Brande Inner Wheels stifter, Nancy Nielsen, der er død i en alder af 98 år.

I 1964 blev Brande Inner Wheel oprettet på Nancy Nielsen initiativ. Hun blev klubbens første præsident, og hun nåede at være medlem i næsten 54 år, inden hun døde langfredag, 30. marts 2018.

Nancy gjorde et stort og fornemt arbejde i Brande Inner Wheel, og i 1971/72 fik andre også gavn af hendes ekspertise, da hun blev distriktspræsident og derved var initiativtager til at oprette flere nye klubber.

Nancy var meget optaget af hele tanken omkring den verdensomspændende organisation Inner Wheel, som hun brugte megen tid og energi på, og netop på grund af sit store engagement vidste hun næsten alt om både det nationale og internationale klubarbejde, hvilket Brande Inner Wheel har haft stor glæde af.

Nancy var kendt og respekteret langt uden for Brande, og hun deltog gerne i arrangementer såvel herhjemme som ude i verden, hvorved hun skaffede sig mange venner, som hun trofast vedblev at holde kontakt med.

Ved Brande Inner Wheels 35-årsfødselsdag blev Nancy udnævnt til klubbens første æresmedlem.

Nancy levede fuldt ud op til Inner Wheels motto: Venskab, Hjælpsomhed og International forståelse.

Hun var et medlem, der satte markante aftryk på Brande Inner Wheel, og vi er hende stor tak skyldig.

Hun vil blive savnet.

Æret være Nancy Nielsens minde!

Ordet er dit