Tip os log ind
Jens Colding.

Mindeord om Jens Colding: Hans pen var skarp og med humor

28. maj 2018, 10.35

Mindeord

Hans Colding har sendt følgende mindeord om Jens Colding, Brande, der er død i en alder af 72 år:

Jens Colding blev født 15. januar 1946 i Brøndum, Salling.

Han flyttede med sin familie til Vester Vandet i Thy i 1950. Faderen, Ole Peter Colding, var enelærer i Vester Vandet skole, og det var her, Jens modtog sin undervisning af sin far, indtil han var 12 år gammel. Her havde han en dejlig barndom, som han ofte fortalte meget malende og humoristisk om.

I 1965 afsluttede han sin sproglige studentereksamen fra Viborg Katedralskole. Efter en kort periode på danskstudiet i Aarhus blev han optaget på Herning Seminarium, hvor han også mødte sin hustru, Ulla.

Jens dimitterede fra Herning Seminarium i 1971, og i 1973 blev både han og hustruen ansat som lærere ved Odder kommune. Han underviste især i sine linjefag, som var tysk og dansk, men historie blev hans vedvarende interesse både professionelt, som historielærer og som ivrig læser af historiske værker.

Opstillet for Konservative

Jens Colding fik en bred erfaring som lærer, idet han virkede på skoler af vidt forskellig art. Som ganske ung søgte og fik han stillingen som skoleinspektør på Kirkeskolen i Skjern. Denne stilling virkede han i i 20 år og var en passioneret og engageret leder både over for kolleger og elever.

Jens Colding tog aktivt del i skole- og energidebatten, hvor han ikke altid kunne følge den gængse mening. Hans pen var skarp og til tider med ætsende humor. I flere år sad han i bestyrelsen for REO (Reel Energi Oplysning, red.).

Jens Colding har altid været politisk engageret. Flere gange har han således været opstillet for Det Konservative Folkeparti både til folketings- og kommunalvalg. Han var meget optaget af den oprindelige konservative ide og delte gerne sin viden.

Jens Colding elskede musik. Han har igennem tiden spillet i flere orkestre, og vi er mange, der har glædet os over hans smukke tone på sit elskede euphonium.

I 2002 flyttede Jens Colding og hustru Ulla Colding til Brande, hvor de sammen nød deres otium.

23. maj 2018 døde Jens Colding i hjemmet omgivet af sine kære efter kort tids sygdom.

Jens Colding efterlader sin hustru, Ulla, og sine børn, Signe og Christian, der var hos ham hele tiden, da livet gled ud.

Ordet er dit