Tip os log ind
Ernst B. Knudsen.

Min egen udlægning af sagen

03. september 2018, 12.15

KIRKESTIEN I onsdagens udgave af Herning Folkeblad står der på forsiden: Ernst B. Knudsen antydede, at der ligger vennetjenester bag nedlæggelse af sti i Herning Midtby. Inde i artiklen på side 2 med overskriften: »Grove beskyldninger i byrådssalen« udtaler Ulrik Hyldgaard: Det er upassende at han insinuerer, at der skulle være foregået noget forkert.

Jeg insinuerer ikke noget. Jeg udtalte klart, at jeg mente, at der var foregået noget forkert.

I byrådssalen fremførte jeg en helt række forhold, som jeg mente, Forvaltningen havde behandlet forkert.

For læsernes skyld vil jeg derfor igen klart nævne de forhold, jeg mener er kritisable (og det uden at insinuere noget):

8. juni 2015 besluttede Herning Kommune at nedlægge den offentlige sti, Kirkestien, idet det af beslutningen fremgår: »Det vurderes, at Kirkestien kan nedlægges, idet der ba?de vest for over torvet og øst for ved Tinghuset er adgang til omra?det mellem Nygade og Østergade«.

Der er/var imidlertid ikke offentlig adgang fra Tinghuset til området mellem Nygade og Østergade.

Hele beslutningen om at nedlægge Kirkestien er altså truffet på et forkert grundlag. Om dette skyldes, at forvaltningen slet ikke har bevæget sig hen for at se stedet, vides ikke.

Den nye lokalplan 11.C18.3 for Tinghuskarreen i Herning foreskriver, at der skal anlægges en ny sti henover Østergade 7A.

Ejerne af Østergade 7A ønsker ikke denne sti. De er så meget imod denne sti, at de har hyret advokat med møderet for højesteret Jørgen Horstmann fra Viborg til at føre deres sag.

Advokaten gennemgår i sin skrivelse omhyggeligt alle de faktuelle forhold om tinglysninger og gældende lokalplaner. Imidlertid er hans indsigelser knapt nævnt i byrådsdagsordenen.

Advokaten havde i sin indsigelse bl.a. skrevet: »Det er ejernes opfattelse, at beslutningen om nedlæggelse af Kirkestien ikke med rimelighed eller saglighed kan føre til, at »problemet flyttes til naboen«.

Advokaten skrev endvidere: »Disse omstændigheder sammenholdt med byplanudvalgets urigtige antagelse af en allerede eksisterende offentlig passage kan føre til et spørgsma?l om, hvorvidt en vedtagelse af lokalplanforslaget vil have gyldighed. Spørgsmålet må? i givet fald afgøres ved domstolene.«

Det sidste citat læste jeg op i byrådssalen, hvilket fik udvalgsformand Ulrik Hyldgaard til at rejse sig og udtale, at man var blevet truet af/med advokater tidligere. Den udtalelse synes jeg er upassende, idet advokaten jo er advokat for den ene part i sagen.

Advokaten konkluderer, at hvis lokalplanen bliver effektueret, må der ydes erstatning til ejerne.

Forvaltningen er imidlertid villige til at give denne erstatning og det har Byrådet vedtaget.

Det var imidlertid ikke oplyst, hvor stor denne erstatning skal være?

I avisartiklen står der endvidere: »Ulrik Hyldgaard slår fast, at arealet med Kirkestien hele tiden har hørt til Georg Sørensens ejendom og med den fjernede vejret blot er ført tilbage til sin ejermand«.

Det er imidlertid ikke sket, alle kan gå ind på tinglysningen og se, at denne vejret stadig er gældende. En mulighed var derfor, at man kunne have lavet f.eks. en glaspassage igennem Bones restauranten, i stedet for at flytte problemet hen til naboen.

Endelig vil jeg gerne slå fast, at jeg absolut ikke mener, at hr. Georg Sørensen har gjort noget forkert i denne sag. Det er helt op til forvaltningen og byrådet at overholde love og regler. Da jeg synes, at man har behandlet en kendt og anerkendt person godt, foreslog jeg, at man skulle tage skridtet fuldt ud, og kalde den nye sti »Georgs Sti«.

Det fik imidlertid alle byrådets medlemmer til at vågne op, også alle dem, der sikkert ikke har læst indsigelserne fra naboerne og sagen i øvrigt.

Ordet er dit