Tip os log ind
Bente Lysgaard Mikkelsen.

Migranter må indordne sig

22. februar 2018, 12.45

MIGRANTER I forbindelse med forslag til integration af ikke-vestlige migranter o.l. vil jeg hermed foreslå, at de børn, som sendes på opdragelse i deres oprindelsesland, fordi de er blevet »for danske«, øjeblikkeligt skal sendes på en dansk kostskole/højskole for netop at styrke danskheden.

Såfremt migranter, indvandrere og flygtninge ikke tilslutter sig dette, må de rejse til et land, som vil modtage dem, og hvor de kan dyrke egen medbragt kultur.

Det er ikke acceptabelt, at herboende arabiske/muslimske forældre ikke ønsker det bedste for deres børn og deres fremtidige virke her i landet. For at opnå integration kan det ikke nytte, at uintegrerbare forældre hindrer deres børn i at blive velfungerende borgere på lige fod med etniske danskere.

Disse uintegrerbare forældre skal kunne sendes til hjemlandet, alternativt til et land, som er i harmoni med deres kultur og levevis. Migranter kan godt dyrke deres egen kultur uden at de skal lægge sig fladt ned. Men det kræver, at man i store træk skal indordne sig den kultur, man som migrant har valgt at bosætte sig i.

Det er mangel på respekt overfor bosætningslandet (Danmark), når arabiske/afrikanske muslimer stiller så mange særkrav og særstandpunkter, som vi oplever.

Desværre findes der blandt den danske befolkning nogle, som synes det er eksotisk, at vi som danskere skal ændre vores kultur på bekostning af en muslimsk/arabisk kultur.

Der er kommet mange migranter fra ikke-arabiske kulturur til landet, uden at de har stillet særskilte krav, men blot har indordnet sig dansk kultur samtidig, med at de har bevaret deres særpræg uden de store armbevægelser og påberåbelse af offerrollen.

Ordet er dit