Tip os log ind
Henning Jager Neldeberg.

Midtjysk tillid til det private erhvervsliv er lavere end landsgennemsnittet

05. december 2018, 11.00

TILLID En af vores største styrker i Danmark er, at danskerne er blandt de mest tillidsfulde i verden. Tillid skaber sammenhængskraft og bidrager til vækst og udvikling, samtidig med at tillid er en kerneværdi i det danske samfund, og det er tillid, som Danmark og dansk erhvervsliv i høj grad bygger sin samhandel på med såvel lokalsamfundet som globalt.

Derfor er det afgørende at værne om tillid i erhvervslivet her i Vestjylland, og i forbindelse med den nyligt afholdte kåring af Årets Ejerleder 2018 modtog Carsten Beith, Jørgen Beith og Michael Overgaard fra FonFisk. Hanstholm A/S temaprisen på baggrund af dette års tema, tillid, netop for at sætte fokus på denne kerneværdi til inspiration for andre.

Ifølge PwC's nye Tillidsbarometer, hvor danskerne har svaret på spørgsmål om tillid til hinanden og deres omverden, ligger tilliden til hinanden blandt befolkningen i region Midtjylland på et indekstal på 72 på en skala fra 1-100. Til sammenligning ligger det også på 72 for hele Danmark. Ser man nærmere på midtjydernes tillid til det private erhvervsliv, ligger indekstallet på 59, hvilket er et lille fald fra målingen i 2017, hvor indekstallet lå på 61. Det er samtidig lidt lavere end nogle af de øvrige regioner ligesom det er lavere end landsgennemsnittet på 60.

Der bliver derfor i stigende grad behov for, at også erhvervsledere lokalt er med til at øge sammenhængskraften ved bl.a. at markere sig mere direkte i den offentlige debat og vise mere åbenhed på parametre rundt om virksomhedens kernedrift, så som diversitet og at spille en aktiv rolle i lokalsamfundet.

De vestjyske virksomheders succes afhænger bl.a. af disse parametre, og et øget fokus herpå vil være med til at sikre fortsat vækst og succes. Virksomhederne har sammen med danskerne et ansvar for at bevare en høj tillid til hinanden og deres omverden for dermed at styrke sammenhængskraften yderligere i Danmark, som bidrager til vækst og udvikling.

Ordet er ditMere Debat