Tip os log ind
Lone Nielsen.

Løsgænger efter hård tone-debat: Arbejdsmiljøet halter i Byrådssalen

15. november 2018, 11.30

DEBATMILJØ På sidste byrådsmøde fik jeg en overhaling og blev udstillet som uordentlig og useriøs af borgmester Lars Krarup (V). Min uordentlighed bestod i, at jeg tillod mig at foreslå, at et evt. overskud på Økonomiudvalget og Kultur og fritidsudvalgets område ved regnskabsaflæggelse skulle tilfalde de underbudgetterede områder; Social og Sundhed samt Børn og Familie. Tænker en kommune - et fælles ansvar.

Jeg vil til borgerne gerne forsøge at redegøre for, hvad det var, jeg forslog.

For at undgå misforståelser og at Borgmesteren kan fortsætte sin »Hun-er-totalt-useriøs-og-taler-usandt« hetz, vælger jeg for god ordens skyld at citere direkte fra byrådets dagsorden 13-11-2018, hvor der stod følgende:

»Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 47,3 mio. kr.«

Et mindreforbrug, der kunne overføres til andre områder, hvis den politiske vilje var til det.

Hvorvidt der er et overskud på Kultur og fritid er uvist, da der er stor kontrast imellem det vedtagne indstilling på KFUs møde d. 22-10-2018, hvor der konkluderes følgende:

»at der vedr. driften på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,698 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget inkl. tillægsbevillinger, men et mindreforbrug på 11,076 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.«

Altså havde man på mødet d. 22-10-2018, et mindreforbrug på 11 mio. kr.

I bilaget til dagsordenspunktet til byrådsmødet 13-11-2018 står der til gengæld:

»Området forventer et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr.«

Jeg antager her, at det merforbrug, de har skrevet i bilaget til byrådet, er det tal, der er før korrigeret budget, men måske jeg har misforstået den del?

Skaden er ikke stor, for det jeg foreslår ved budgetopfølgningen er følgende, citat fra referat:

»Lone Nielsen (UP) og Anne Marie Christensen (UP) kan tiltræde indstillingen, dog således, at overskuddet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets områder ved regnskabsaflæggelsen tilføres Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.«

Dette betyder, at det kun er,hvis der er et overskud ved regnskabsaflæggelse, at pengene skal gå til de underbudgetterede områder, så hvis det viser sig, at der er underskud på kultur- og fritidsudvalgets område, ja så er der ingen penge der skal overføres de øvrige.

At man stiller forslag om, hvordan pengene skal fordeles, er der ikke noget forkert i. Der er også flere punkter på byrådets dagsorden ved budgetopfølgning med andre bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer. Så når jeg skal udstilles som »Hun-er-totalt-useriøs-og-taler-usandt«, så bliver jeg noget provokeret.

Helt sikre er vi på, at ØKEs 33 mio. kr. store bufferpulje igen i år ikke har været brugt. Det betyder, at den nu, som de forrige år, skal i den bugnende kasse på i forvejen 925 mio. kr.

Hvori består det uordentlige i at foreslå, at disse penge overflyttes til de hårdt ramte Social og sundhed samt Børn- og familieområder?

Jeg synes, det er problematisk, at Borgmesteren ikke skyr midler for sin retorik, når der er nogen, der går ham imod. Som da han under byrådsmødet siger; Jeg er villig til at føre de fleste ting til protokols, men hvad bliver det næste så? At vi skal skrive, at bordet her er sort? spurgte han og pegede på det meget lyse rundbord i byrådssalen.

Hvad er det for noget ævl, at bare fordi vi er uenige, så er jeg useriøs? Hvis der ikke er plads til uenighed blandt politiker, hvorfor så sidde 31?

Jeg håber for Social og Sundhed og Børn og Familieområdet, at der er nogle pårørende, børnefamilier og ansatte, der kommer frem i lyset, så der er en chance for, at forligspartierne kan blive klogere på, hvordan borgerne oplever Herning Kommune i dag. Måske et pres derfra kan få dem til at ændre holdning og alligevel finde midler til at dække det underskud, områderne har?

Ordet er dit