Tip os log ind
Der var masser af mennesker i byrådssalen, da det omdiskuterede budget skulle vedtages.
Foto: Flemming Hansen

Læserbrev fra Sunds om prisstigninger: Føler politikerne sig hævet over borgerne?

11. marts 2019, 08.30

BØRNELIV I Herning Kommune blev der varslet om, at fritidshjem skulle overgå til at blive SFO og der blev varslet om voldsomme prisstigninger, som nu er en realitet. I bestyrelsen i Børneliv i Sunds vurderede vi, at det uundgåeligt ville få vidtrækkende konsekvenser for både børn, forældre, ansatte, kvaliteten i dagtilbuddene og ikke mindst for de små samfund, hvor bæredygtigheden er truet.

Vi valgte derfor, ligesom mange andre dagtilbud og bestyrelser, at sende høringssvar til kommunen og vi fik faktisk også arrangeret en demonstration på Torvet forud for byrådsmødet, hvor der skulle tages stilling til Budget 2019. Jeg er overordentlig ked af at sige det, men ikke på et eneste tidspunkt har der været følelsen af at blive taget seriøst. Og sådan er min fornemmelse egentlig hele vejen rundt om Budget 2019. Det lader ikke til at (de fleste) byrådspolitikere egentlig har noget til overs for borgerne. Jeg har en følelse af, at mange af dem føler sig højt hævet over os borgere. Stiller man sig op med kritiske spørgsmål og argumenter, får man en sludder for en sladder.

Vi har igennem lang tid talt om, at Christiansborgpolitikerne er for langt væk fra den virkelige verden, jeg synes nu også, det gælder mange af vores lokalpolitikere.

Vi skal betale mere for at have vores børn i SFO, i vores familie bliver det en prisstigning på ca. 15.000 kr årligt. Argumentet er, at det er et valg mellem prisstigninger eller besparelser på børneområdet. Det er jo bare ikke helt sandheden, for der sker jo også besparelser både på skoleområdet, dagtilbudsområdet og specialområdet. Så hvad går vores penge til? Er det mon den fine nye talentskole? Eller er det flytningen af autismebørnene til en faldefærdig og nedrivningsklar skole?

Her kan jeg ikke lade være med at påpege en kendt kliché, »vores børn er fremtiden«. Men det er ikke bare en kliché, det er jo rent faktisk et faktum. Det føles dog ikke som om det faktum bliver taget ret alvorligt, når man gang på gang iværksætter besparelser på trods af alvorlige bekymringer fra eksperter, pædagoger, lærere og forældre. Det synes jeg er en meget trist udvikling, og jeg håbe,r at borgerne i Herning Kommune ikke vil blive ved med at stemme i den retning.

Som borger i Herning må man også spørge sig selv, om den person eller det parti, man stemte på, nu også arbejder for det, de gik til valg på. For hvis ikke, hvor er demokratiet så på vej hen? Så kan det jo være fløjtende lige meget, hvem vi stemmer på.

To løsgængere turde stå imod, turde at holde fast på det, de tror på, og det de gik til valg på. Den altoverskyggende grund til min opbakning til dem, handler om borgernært demokrati. De har gjort det synligt, hvad der foregår bag de tunge, lukkede døre. Jeg har aldrig tidligere følt mig inddraget og budt velkommen i lokalpolitik som nu. Nu føler jeg pludselig, at politik er for alle, det er for dig og mig. Og alle kan være med til at gøre en forskel, hvis man vil. Det kan f.eks. være gennem høringssvar, læserbreve, ved at deltage i demonstrationer eller melde sig ind i et parti. Lokalpolitik har betydning for os alle. Så hermed en lille opfordring.

Jeg vil også foreslå, at man livestreamer byrådsmøder. Så kan alle få demokratiet tæt på, også selv om man bor yderligt i kommunen, og der ikke lige går en bus ind til Herning. Lad os få et borgernært demokrati i Herning Kommune, tak!

Ordet er ditMere Debat