Tip os log ind
Mogens Jensen.

Lejernes penge skal gå til lejerne

22. juni 2018, 12.30

BOLIGPOLITIK I sidste uge holdt Fællesbo et godt og velbesøgt boligpolitisk møde i beboerhuset ved Porshøj i Herning. Til mødet var, foruden spørgelystne og nysgerrige beboere, Socialdemokratiets boligordfører Kaare Dybvad og jeg selv for at besvare spørgsmål omkring den nylige aftale om forebyggelse af parallelsamfund og investeringer i udsatte boligområder.

Her var formålet for Socialdemokratiet i forhandlingerne, ikke at lade lejerne betale regningen for ghettoplanen. Regeringen ville lade Landsbyggefonden finansiere en række tiltag i ghettoplanen, som ikke omhandlede de almene boliger. F.eks. om flere børn skal i daginstitutioner eller ej. Det er ikke rimeligt.

Samtidig ville regeringen have fjernet den statslige ydelsesstøtte til de almene boliger. Hvis det var blevet gennemført ville det i virkeligheden have været den almene boligsektor, der skulle finansiere ghettoplanen. Det ville betyde huslejestigninger, færre almene boliger og færre renoveringer. Det er heller ikke rimeligt.

Med aftalen kom vi i mål med, at Landsbyggefondens midler udelukkende skal gå til de almene boliger og fik samtidig regeringen til at droppe at fjerne den statslige ydelsesstøtte. Det mener vi er mest rimeligt for lejerne.

Alle Socialdemokratiets prioriteter blev ikke indfriet, men vi fik en aftale hvor vi - ikke mindst - forhindrede regeringen i at gøre mere skade end gavn for den almene boligsektor.

Mange af os får brug for en almen bolig f.eks. når vi bliver ældre. En million mennesker bor i en almen bolig i dag. Det er fordi langt størstedelen af boligområderne er velholdte og attraktive. Det er ingen selvfølge og vi skal derfor i fremtiden investere, så vi fortsat kan have et attraktivt alment boligmarked.

Idéen om, at vi alle bidrager til at bygge nye almene boliger, er god og noget, Socialdemokratiet ønsker at fastholde i fremtiden.

Boligpolitikkens betydning må ikke undervurderes.

Det er vigtigt for sammenhængskraften såvel som integrationen, at vi har blandede boligområder, så vi møder hinanden på tværs af høj og lav i dagligdagen. Det er en god investering på den lange bane.

Slutteligt vil jeg gerne takke Fællesbo for et godt og informativt møde, samt beboerne for gode inputs og velforberedte spørgsmål.

Ordet er dit