Tip os log ind
Ernst B. Knudsen.

Kunstgræsbaner, kemi og kræft

07. juni 2019, 11.30

KUNSTGRÆS I lokalplanforslaget for området ved Hammerum-Hallen, hvor den nye Lindbjergskolen ligger, havde man stillet meget strenge miljøkrav til nedsivning, da området er område med særlig drikkevandsinteresse. Parkeringspladserne skulle være impermeable og have ekstra høje kantsten, så der ikke kunne komme snavs fra biler ud i vandmiljøet. Man havde bare glemt, at i de to kunstgræsbaner skulle der kommes ca. 200 t gummigranulat fra gamle bildæk - svarende til 40.000 gamle dæk.

Der blev derfor efterfølgende skrevet i lokalplanen, at drænvandet skulle ledes til spildevandssystemet. Til min store undren har man så efterfølgende givet en udledningstilladelse til, at drænvandet må løbe i bækken.

Der er tre problematikker omkring gummigranulat:

1.) Det er en af de største bidragsydere til mikroplast i Danmark. Fra én bane forsvinder der hvert år omkring tre tons, det svarer i vægt til 150.000 plastikposer á 20 g.

2.) Der er problemet med den kontakt, spillerne har med granulatet. Man har i den forbindelse mistanke om, at det kan være kræftfremkaldende. En amerikansk Harward- professor og direktør for offentlig sundhed har for nylig påvist der, at gummigranulatet bliver nedbrudt til støv, der kan komme ned i børnenes lunger.

3.) Endelig er der den kemi, gummigranulatet afgiver til vandmiljøet.

I et læserbrev påpegede jeg, at Talentskolens nye kunstgræsbane kommer til at ligge lige ved siden af Herning Vands boringer og at granulatet i en vestenstorm kunne flyve herover.

Det fik Herning Vands direktør Niels Møller Jensen til i et indlæg her i bladet at skrive, at der intet var at bekymre sig over, da »luftbårne partikler ikke kan komme i vandbanen«.

Vedrørende Herning Vand er jeg slet ikke i tvivl om, at granulatet ikke kan komme ind i vandbanen.

Vedrørende vandværket er det den kem,i granulatet afgiver, jeg er bekymret for. Nu er jeg ikke kemiker, men ved Herning Kommune har de dygtige folk, der har forstand på sådant noget. De har skrevet nedenstående i den udledningstilladelse, der er givet til drænvandet ved Lindbjergskolen:

»Metaller kan frigives fra gummigranulat og kan være miljøskadelige. Nonylphenoler kan udvaskes fra kunstgræsmåtten eller det elastisk fyldmateriale på? kunstgræsbanerne. Stofferne kan være meget giftige for organismer, der lever i vand og kan fora?rsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Phtalater (DEHP) kan udvaskes fra kunstgræsmåtten eller elastisk fyldmateriale på? kunstgræsbanerne. Phtalater er blødgøringsmidler, som især indgår i blød PVC og forekommer pa? Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Generelt mistænkes phthalater for at have langtidseffekter i vandmiljøet. Nogle phthalater har østrogen-effekt (hormonforstyrrende stoffer).

I publikation fra Miljøstyrelsen samt rapport fra DHI angives følgende parametre at udgøre et problem i forhold til nedsivning af drænvandet: Klorid, Zink, Bly, Nikkel, DEHP samt Phenoler. Der er i mindre grad observeret overskridelser af drikkevandskvalitetskravet for krom, kobolt og arsen.

På baggrund af ovenstående vil jeg derfor opfordre Herning Vand til at genoverveje, om man ved Talentskolen skal placere en kunstgræsbane indenfor beskyttelseszonen for Herning Vands boringer.

Ordet er ditMere Debat