Tip os log ind
Kristian Pihl Lorentzen.

Konsekvens over for kriminelle udlændinge

03. december 2018, 11.00

UDREJSECENTER Mange borgere på egnen omkring Bording har længe følt sig utrygge på grund af de udviste kriminelle udlændinge, som er placeret på Kærshovedgård. Det kalder på politisk handling. Vi skal kunne føle os trygge i vores eget land. Og det er komplet uacceptabelt, når nogle udlændinge kvitterer for den danske gæstfrihed ved at begå kriminalitet eller være voldelige overfor togpersonale og andre.

På den baggrund glæder jeg mig meget over, at der i kraft af finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti oprettes et særligt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt. Kriminelle udlændinge skal selvsagt sendes til deres hjemland. Det er desværre ikke altid muligt med det samme af hensyn til de internationale spilleregler, som Danmark er forpligtet til at overholde.

Aftalen indebærer, at udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle fra 2021 skal opholde sig på Lindholm med pålagt opholds-, melde- og underretningspligt med Kriminalforsorgen som ansvarlig for opgaven. Hvis forpligtelserne ikke overholdes, så ryger man i stedet i fængsel.

Jeg hører allerede enkelte omtale ophold på en øde ø som umenneskeligt. Jeg er dybt uenig. Vi taler her om kriminelle personer uden lovligt opholdsgrundlag i Danmark. Det står dem frit for at rejse, hvis man er utilfreds med den tilbudte kost og logi. I hvert fald skal deres midlertidige ophold her i landet ikke medføre utryghed og problemer for danske borgere.

Ordet er ditMere Debat