Tip os log ind
Bruno Hansen.

Økonomien i Herning Kommune

17. januar 2019, 11.20

ØKONOMI Herning Kommune har en god økonomi og det skal vi fastholde. Med mit læserbrev vil jeg gerne give lidt indsigt i, hvordan økonomien ser ud i vores kommune.

Driften

Herning Kommune har årligt indtægter 5,2 mia. kr. og dermed har vi mulighed for at bruge tilsvarende 5,2 mia. kr. på udgifter i kommunen.

Af kommunens samlede udgifter anvender vi 5,0 mia. kr. på driftsudgifter, mens 0,2 mia. kr. anvendes til anlægsudgifter.

Det er store tal, uanset størrelse er det ikke anderledes end i en hver anden virksomhed eller privatøkonomi, vi kan ikke bruge flere penge end vores indtægter. I så fald må det kun være enkeltstående tilfælde ellers vil Herning kommune komme ud på et skråplan svarende til en populær TV-udsendelse »Luksusfælden«.

Indtægterne

Kommunens indtægter 5,2 mia. kr. er sammensat af skatter 3,9 mia. kr., og tilskud fra staten 1,3 mia. kr.

Når vi som borgere og virksomheder betaler skat, bliver en del i Herning Kommune, mens den resterende del sendes til statskassen. Af skatterne 3,9 mia. kr. udgør kommunal indkomstskat 3,5 mia. kr., grundskyld (ejendomsskatter) 0,3 mia. kr. og selskabsskat 0,1 mia. kr.

Udgifterne

De kommunale udgifter er delt op i driftsudgifter og anlægsudgifter.

Driftsudgifterne, som udgør 5,0 mia. kr. i Herning Kommune, anvendes primært til tre store udgiftsområder, som hver har deres udvalg. Det er Børne og familieudvalget, som anvender 1,5 mia. kr. svarende til 30 procent af kommunens driftsudgifter, det er Beskæftigelsesudvalget, som anvender 1,3 mia. kr. svarende til 26 procent af kommunens driftsudgifter, og det er Social og sundhedsudvalget, som anvender 1,0 mia. kr. svarende til 20 procent af kommunens udgifter. Samlet anvender vi 76 % af Hernings kommunes udgifter til børn og unge, beskæftigelse, social og sundhed.

Anlægsudgifter på 200 mio. kr. anvendes primært til fire områder/udvalg i byrådet. Det er Børne og familieudvalget med 62 mio. kr., Social og sundhedsudvalget med 51 mio. kr., Kultur og fritidsudvalget med 47 mio. kr. og Teknik og miljøudvalget med 31 mio. kr. Dermed anvendes 95 procent af Herning Kommunes anlægsudgifter til børn og unge, social og sundhed, kultur og fritid samt teknik og miljø.

Økonomien skal hænge sammen

Vi har i dette efterår været påvirket af mange besparelser i Herning kommune for at få økonomien til at hænge sammen de kommende år. Alle 31 byrådsmedlemmer føler ubehag ved at gennemføre besparelser. Vi er dog 29 ud af 31, der »står på mål« for økonomien i de kommende år. Vi vælger at gennemføre besparelser, for at økonomien fortsat hænger sammen i Herning Kommune.

De to byrådsmedlemmer, som ikke er med i budgetforliget, foreslog på byrådsmødet i december at anvende kommunens reserver årligt 20 mio. kr. og ligeledes anvende kommunens likvide midler frem for at gennemføre sparerunder. De to byrådsmedlemmer ønsker dermed at drive en kommune med et budget på 5,2 mia. kr. uden reserver svarende til 0,4 procent af de totale driftsudgifter.

Er det nu fornuftigt? Hvis vi tænker i vores egen privatøkonomi eller tager ansvaret for økonomi i virksomheder eller andre sammenhænge, ved vi, at der altid vil komme nogle uforudsete udgifter, som ikke er med i budgettet. Derfor ønsker de 29 byrådsmedlemmer bag budgettet i Herning Kommune ikke at fjerne de generelle reserver, også kaldt »bufferpuljen« fra budgettet.

Når de to byrådsmedlemmer samtidig foreslår at bruge kommunens likvide midler for at dække underskud frem for at gennemføre sparerunder, vil det sige, at Herning Kommune de kommende år skal køre med driftsunderskud.

Er det nu fornuftigt? Hvis vi igen trækker paralleller til vores egen privatøkonomi eller økonomi i virksomheder, vi har ansvaret for, ved vi alle, at kører vi med underskud, så lever vi på »lånt tid«.

Jeg vil gerne gentage, der er ingen af de 29 byrådsmedlemmer, der står bag budgettet for 2019, der synes, det er behageligt at gennemføre sparerunder. Når valget står mellem at lade stå til, bruge alle reserver og køre med underskud eller gennemføre sparerunder og orden i økonomien, så sover vi bedst om natten, når der er orden i økonomien.

Det er ikke første gang, vi står overfor sparerunder, og det bliver heller ikke sidste gang. Når der er en forholdsmæssig stor udgiftsstigning til de store udgiftsområder indenfor børn og unge samt indenfor handicap, psykiatri og ældre, medfører det ofte, at der skal gennemføres markante besparelser.

Vi ved samtidig, at vores samfund har ændret sig, der vil også være markante ændringer i fremtiden. Der har eksempelvis aldrig tidligere været så mange børn og unge med udfordringer. Det vil sige, at flere og flere børn kræver tilbud i det specialiserede område. Vi ved ligeledes, at antallet af ældre vil øges markant i de kommende år. Prognosen siger, at fra i dag og til 2025 vil antallet af ældre over 75 år været øget med ca. 35 procent og ældre over 80 år vil være øget med 45 procent. Det vil medføre øgede udgifter til vores ældre. Der er dermed nye udfordringer, vi skal forholde os til i de kommende år.

Hvor skal pengene komme fra? Der er to muligheder, enten besparelser eller omfordeling af midler fra andre udgiftsområder. Det vil alt andet lige blive en løsning, hvor begge »håndtag« skal tages i anvendelse.

Hvor kan vi spare penge og dermed få muligheden for at omfordele udgifter i budgettet?

I dag anvender vi i Herning Kommune 1,2 mia. kr. på beskæftigelse og forsørgelse. Det er rigtigt mange grupper af borgere, som modtager ydelser fra det offentlige. Der er mange grupper, som vi ikke kan gøre noget med, men der er muligheder i dette store udgiftsområde. I Herning Kommunen skal vi have »knækket« udgifterne til forsørgelse og beskæftigelse. Vi skal aktivere langt flere både unge og ældre på arbejdsmarkedet. Vi har for mange på offentlig forsørgelse, hvor det vil være en gevinst for den enkelte borger at komme i beskæftigelse og dermed forsørge sig selv helt eller delvist. Det vil samtidig være en gevinst for erhvervslivet og for vores økonomi i kommunen. Alle, der har gode løsninger - kom på banen, vi har brug for hjælp til at løse denne udfordring.

Nytårsønske

Mit håb for 2019 er, at vi alle 31 byrådsmedlemmer kan arbejde sammen om at drive en sund og god Herning Kommune til glæde for borgerne og virksomhederne. Det gør vi som byrådsmedlemmer ved at deltage aktivt i udfordringerne og løsningerne på udvalgsmøder. Vi skal finde besparelser, hvor det gør mindst ondt og finde løsninger på effektiviseringer, så vi i Herning Kommune kan bevare en god kernevelfærd.

Ordet er ditMere Debat