Tip os log ind

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig

05. februar 2019, 12.00

OVERGREB I forlængelse af DR1-dokumentaren »De skjulte overgreb« bragte dr/dk nyheder 29. januar en artikel, hvor Børne- og socialminister Mai Mercado beder de involverede kommuner Albertslund og Brøndby om en redegørelse.

I lighed med, hvad der er praksis i Herning Kommune, er der heller ikke her visiteret til børnehusene ved mistanke om seksuelle overgreb.

Herning Kommunes praksis i den forbindelse fremgår i øvrigt tydeligt af facebooksiden »Herning Kommune begår overgreb« hvor kommunens særdeles mangelfulde og lovbrudsfyldte sagsbehandling forud for tvangsfjernelse af mine børnebørn omtales og dokumenteres.

Efter en kommentator har henvist Børne- og socialministeren til facebooksiden »Herning Kommune begår overgreb«, pointerer Mai Mercado i den forbindelse »at så skal kommunerne overholde lovgivningen. Derom er der ingen tvivl«.

I artiklen fra dr/dk nyheder citeres Børne- og socialminister Mai Mercado igen for, at loven lægger meget klart rammen for, at børnene skal sendes til Børnehuset i de omtalte tilfælde. Hun fortsætter med at udtale, at kommunerne potentielt har ødelagt børnenes liv. Dette forhold er særdeles genkendeligt i den børnefjendske måde, Herning Kommune foretager sagsbehandling på, hvor der eksempelvis foreligger en række underretninger fra psykologer, læger, dommere med flere.

Alle disse underretninger fordrer, at Herning kommune visiterer den aktuelle sag til Børnehuset. Dette er efter mere end et halvt år endnu ikke sket. Tværtimod sidder man tilbage med indtryk af, at børnene er tvangsfjernede for at hindre dem i at fortælle yderligere om overgreb.

Mai Mercado udtaler, at det ikke er ond vilje fra kommunernes side, men et spørgsmål om inkompetence.

Her må hvert enkelt byrådsmedlem i disse kommuner samt i Herning Kommune gøre sig sit ansvar klart.

Inkompetence er ikke nogen undskyldning for, at loven ikke overholdes. Det er kommunalbestyrelsens medlemmers ansvar at sørge for, at forvaltningen er kompetent og at den overholder love og forskrifter.

Også i Herning har borgerne ret til at regne med, at deres skattepenge går til en forvaltning, som både er kompetent og holder loven. Kære byrådsmedlem, hvad har du tænkt dig at gøre for, at dette også bliver tilfældet i Herning?

Ordet er ditMere Debat