Tip os log ind
Foto: Adobe Stock Photo

Jul i sognet

06. december 2018, 10.21

SKIBBILD-NØVLING Torsdag 13. december er julehyggen i centrum for sogneeftermiddagen i Skibbild Forsamlingshus.

Eftermiddagen er tilrettelagt af borgerforeningen og menighedsrådet i fællesskab, og indledes med luciaoptog af elever fra Nøvlingskov Efterskole.

Efter luciaoptoget er der kaffebord med småkager og julegodter, hvorefter der er et oplæg af tidligere sognepræst og provst, Asger Korsholm, samt af Anne-Grethe Stoustrup.

Eftermiddagen igennem synges selvfølgelig julesalmer, så der er mulighed for at komme i den rigtige julestemning, og dagen slutter traditionen tro med smørrebrød.

Arrangørerne gør opmærksom på, at denne sogneeftermiddag er af lidt længere varighed end sædvanligt.

Ordet er ditMere Vildbjerg