Tip os log ind

Jeg kan ikke få øje på de fejlagtige oplysninger

05. december 2018, 10.30

SKOLESTRUKTUR Jørn Vedel Eriksen - du siger, at Lone Nielsen i sit indlæg tirsdag 27. nov. kommer med fejloplysninger. Dem kan jeg ikke få øje på. Hun gengiver sagligt og redeligt den aftale vedrørende skolestrukturen, som blev indgået i 2014. Dog vil jeg medgive, at Lone Nielsen ikke gengiver den efterfølgende passus fra aftalen: »Dog kan der opstå for eksempel lovgivningsmæssige ændringer, særlige ønsker fra skolebestyrelser med videre, som kan betyde, at skolestrukturen også inden for den otte-årige periode vil blive genstand for diskussion.«

Du bebrejder Lone Nielsen, at hun tillader sig at holde byrådet fast på beslutningen fra 2014 om ikke at ændre på skolestrukturen i de næste otte år. Jeg tænker, at Lone Nielsen ikke er ene om at undre sig over flertallets kursændring.

Når man ændrer en politik - hvilket der kan være mange gode grunde til - er det så ikke god skik, at man går ud og fortæller vælgerne, hvorfor man ændrer politik - f.eks. »Vi lovede, at vi ikke ville ændre på skolestrukturen, men nu skal I høre ... »

Vil du ikke forklare, så selv jeg kan forstå det: Når man nedlægger Skolen på Sønderager, er det så ikke en ændring af skolestrukturen? Eller definerer du det således, at når man tømmer en skole for elever og ansatte, så er det ikke en skolenedlæggelse?

Du skriver: »Det er jo trods alt aftaleparterne, der i enighed tolker og aftaler, hvad deres aftale fra 2014 indeholder.« Er det ikke en argumentation, der hører en svunden DDR-tid til? Jeg mener - en så drastisk afvigelse fra aftalen som at oprette en bydelsskole med de store konsekvenser det får for beboerne på Holtbjerg, kalder i den grad på forklaringer og dialog.

Mit gæt er, at du som tidligere professionel skolemand og måske den i byrådet, der ved mest om skoleforhold, måtte slå en del knuder på dig selv for at gå med til en bydelsskole på Holtbjerg med op mod 80 procent tosprogede. Du mener, at Lone Nielsen viser manglende respekt for demokratiet, men er det mere demokratisk at indordne sig under et flertal i stedet for at stå fast på egen overbevisning?

Jeg ved, at du høstede stor respekt for inklusionsarbejdet i dit tidligere virke som skoleleder. Vil du ikke indvi os andre i, hvad der fik dig til at gå med til beslutningen om en bydelsskole, og hvordan - som du ser det - inklusionen vil lykkes bedre på en bydelsskole end på Herningsholmskolen?

Jeg vil med glæde lade mig overbevise om det fornuftige i byrådets beslutning om en bydelsskole på Holtbjerg. Lige nu kan jeg bare ikke få øje på det.

Ordet er ditMere Debat