Tip os log ind
René Nord Hansen.

Ingen børn skal slås med stress og angst

15. maj 2019, 10.00

BØRN Vi skal gå efter at give vores børn den allerbedste start på livet, for det er i barndommen, fundamentet for resten af livet lægges. Derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan i dansk politik for at hjælpe det stigende antal børn og unge, som kæmper med angst og stress i hverdagen og har svært ved at finde fodfæste i livet.

De børn, som viser tegn på angst og stress, skal hurtigt kunne tilbydes den første psykologsamtale. De lange ventetider, som vi ser i dag i børne- og ungepsykiatrien, skal væk. Det kan ikke passe, at vi ikke kan nå til politisk enighed om det, for vi har ikke råd til at andet. Mister man fodfæste i livet som barn, bliver det dyrt både på det menneskelige og økonomiske plan senere i livet. Derfor vil jeg hjælpe børnene på sporet af et godt ungdoms- og voksenliv med hurtig og gratis psykologhjælp.

Vi skal samtidigt forebygge, at flere børn rammes af stress og angst. Når børnene i dag er pressede, skyldes det mange ting. Det kan skyldes mistrivsel i skolen, mobning eller en forfejlet inklusion. Det kan også skyldes mistrivsel i hjemmet, skilsmisse eller forældres alkoholproblemer.

Derfor bliver vi nød til at spille på mange strenge i forebyggelsen af børns mistrivsel. Vi bliver for eksempel nød til at sætte hårdt ind over for mobning, hjælpe børn med alkoholiserede forældre og tilbyde de forældre, der kæmper med parforholdet, hjælp.

Men først og fremmest skal børnene have mere ro på, mere plads til at udvikle sig som hele mennesker - også på skolebænken. Børn trives ikke i regneark, derfor skal vi have mindre fokus på kontrol og mere fokus på nærvær og faglighed og skoledagen skal være kortere, så der igen bliver tid til kreativ og legende fordybelse.

»Undervisningen skal virke beåndende, den skal forbinde sig med og befordre det liv, barnet bærer i sig«. Sådan skrev Christen Kold i 1850 »Om Børneskolen« - Det er i virkeligheden nok også noget af det, vi for børnenes skyld trænger til at genopdage om børnelivet.

Ordet er ditMere Debat