Tip os log ind
Ernst B. Knudsen.

Holtbjergskolen - gammel rapport er dukket op

02. november 2018, 14.27

HOLTBJERGSKOLEN Jeg har tidligere her i bladet skrevet, at Holtbjergskolen bør undersøges grundigt, inden man begynder at renovere den. I 1993 var man nemlig bange for, at Gjellerupskolen og Holtbjergskolen skulle styrte sammen. Baggrunden var en rapport, som Herning Kommune havde fået Midtconsult A/S til at udarbejde. Rapporten afslørede graverende byggesjusk på begge skolerne.

Der blev dengang lavet forstærkning af gymnastiksalene og svømmehallen på Holtbjerg.

Rapporten gjorde også opmærksom på, at man ikke havde anvendt rustfri bindere inde i facadeelementerne, der er såkaldte sandwichelementer.

Jeg havde imidlertid også oplysninger om, at der skulle være problemer med taget på de to skoler, og der måtte være endnu en rapport. Jeg nævnte det i byrådssalen på sidste byrådsmøde.

Jeg har nu vedholdende stillet spørgmål til Forvaltningen og fredag fik jeg følgende svar:

»Teknik og Miljø har stået på hovedet i gemmerne og lokaliseret vedhæftede rapport fra 1984. Håber det er den, du efterspørger«.

Det viser sig, at man allerede i 1983 fik mistanke til taget på de to skoler. I den forbindelse foretog Midtconsult A/S en omfattende undersøgelse af taget på Gjellerupskolen, hvor man blandt andet udtog borekerner af taget, der er udført med tagelementer af lecabeton. Det viste sig, at betonen var meget uensartet, og man havde anvendt seks mm armeringsjern i stedet for det projekterede otte mm armeringsjern.

Konklusionen siger: »Med ovenstående forudsætninger indført i beregningerne, er bæreevnen af tagelementerne fundet ikke at være i orden«.

Imidlertid åbner dansk ingeniørforenings normer mulighed for, at man alternativt kan påvise styrken af taget ved direkte forsøg. Man prøvebelastede derfor taget med vægten af vand, der blev pumpet op i inddæmninger på taget. Nedbøjningerne var store, men man fandt imidlertid, at taget var tilstrækkeligt sikkert. I modsat fald må man også forvente, at skolerne straks var blevet lukket.

Det, man skal være opmærksom på, er, at dengang disse undersøgelser blev udført, var skolerne kun omkring 10 år gamle, og der er i dag gået 34 år siden undersøgelserne blev udført. Desuden er der så vidt vides ikke siden foretaget yderligere undersøgelser.

Jeg tror, at grunden til, at man i dag ikke har været opmærksom på de gamle undersøgelser, er, at de gamle medarbejdere i forvaltningen er borte eller gået på pension.

Desuden har rapporten måske kun været arkiveret under Gjellerupskolen, selv om den også omfatter Holtbjergskolen.

Endelig kan man spørge, hvad konsekvenserne af den fremkomne rapport er?

Svaret må være, at inden man går videre med nogen som helst planlægning om Holtbjergskolen som bydelskole og flytning af autister, så må skolen gennemgå en omfattende undersøgelse.

Jeg ved godt, at der er byrådspolitikere, der i denne sag har udtalt, at man må jo stole på kommunens fagfolk, men når kommunens fagfolk ikke har kendskab til, at man har anvendt seks mm armeringsjern i stedet for otte mm som projekteret, så må både fagfolk og politikere undersøge sagen nærmere, alt andet vil være uansvarligt.

Ordet er ditMere Debat