Tip os log ind
Karl Højhus Jeppesen.

Herning Kommune mega flot nr. 1

17. juli 2018, 12.00

ERHVERVSVENLIGHED I en netop offentliggjort undersøgelse af alle landets kommuners erhvervsvenlighed er det dejligt at se, at Herning Kommunes ansvarlige politikere ikke er faldet for fristelsen til at opkræve ekstra særskat hos virksomhederne i form af den særlige dækningsafgift.

Dækningsafgift er en særskat, som bliver pålagt virksomhederne og er medvirkende til at hindre vækst i de pågældende kommuner, hvor den bliver indført.

I realiteten er dækningsafgiften blot endnu en skat på virksomhederne. En særskat på erhvervsejedomme, som alene koster danske virksomheder et meget pænt beløb. Dækningsafgiften er en særskat, der som udgangspunkt vedrører alle ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende.

Derfor er det positivt, at vi som ansvarlige politikere ikke falder for fristelsen til at opkræve ekstra skat hos virksomhederne. Der signalerer en positiv og konstruktiv erhvervsvenlig linje.

En god og positiv erhvervsvenlig linje i Herning Kommune er ikke kun godt for erhvervslivet. Når kommunens mange virksomheder bruger deres penge på udvikling og på at oprette nye og flere jobs - fremfor at betale særafgifter og særskatter til kommunen, - betyder det i sidste ende, at skattegrundlaget forbedres tíl glæde for borgerne i Herning Kommune.

Herning Kommune skal i årene fremover fortsat være en erhvervsvenlig kommune.

Denne position gør det attraktivt for nye virksomheder og borgere at flytte til Herning Kommune med henblik på at etablere sig med virksomhed i kommunen samt for at bosætte sig i kommunen.

Et stærkt lokalt erhvervsliv er nøglen til den vækst og arbejdspladser, der skal til for at sikre velfærden i fremtiden i Herning Kommune.

Et stærkt lokalt erhvervsliv er lig med arbejdspladser og overskud til den velfærd og service, vi gerne vil yde til borgerne i Herning Kommune.

Herning Kommune er nr. 1 og helt i toppen med beslutningen om, at kommunen ikke vil opkræve den konkurrenceforvridende og belastende dækningsafgift hos kommunens mange virksomheder.

I Konservative i Herning Kommune vil vi også fremover arbejde for, at der ikke opkræves ekstra særskat i form af den særlige dækningsafgift hos virksomhederne i Herning Kommune.

Ordet er dit