Tip os log ind
Jakob Sølvhøj.

Handicapområdet skal op på den politiske dagsorden

13. maj 2019, 11.45

HANDICAPPEDEDer skal sættes en ny dagsorden i dansk handicappolitik. Handicapområdet er gennem en årrække blevet ramt af store besparelser og strukturelle ændringer, der har forringet støtten og hjælpen til mange borgere. Samtidig vakler retssikkerheden, og mange får ikke den støtte, de har krav på efter lovgivningen. Ankestyrelsen omgjorde f.eks. næsten halvdelen af alle kommunale afgørelser på børnehandicapområdet i 2018. Vi kan også se, at der er sket et markant fald i andelen af unge med handicap, der får en uddannelse. Det er skandaløst, og det skal ændres.

Heldigvis mødes forringelserne med modstand fra handicaporganisationerne og der er for nylig etableret et nyt netværk for pårørende, der har været med til at skærpe kravet om forbedring af vilkårene for mennesker med handicap. Det giver håb om forandring. Nu gælder det om at få sammensat et folketing, der vil rette op på års forsømmelser på handicapområdet.

Enhedslisten vil have ændret hele finansieringen af området, så staten dækker en langt større del af udgifterne. Det kan fjerne kommunernes tilskyndelse til at se mere på pengene end på borgernes behov. Vi vil samtidig styrke retssikkerheden, så borgere med handicap får den støtte, de har krav på.

Vi vil sikre bedre støtte til børn og unge med handicap i vores folkeskole og i hele uddannelsessystemet og udvide forbuddet mod diskrimination af mennesker med handicap, så det også omfatter tilgængelig og såkaldt rimelig tilpasning.

Der er brug for en langt mere sammenhængende indsats på handicapområdet. Derfor bakker Enhedslisten op om handicaporganisationernes krav om en national handlingsplan. Vi har brug for mere viden og en tværgående plan for en indsats der kan sikre, at Danmark efterlever FNs handicapkonvention.

Enhedslisten går til valg på et markant løft af dansk handicappolitik og jeg håber, vi vil være mange, der vil benytte valgkampen til at løfte handicappolitikken op på den politiske dagsorden.

Ordet er ditMere Debat