Tip os log ind
Foto: Christian Sjurman

Gymnastisk ildsjæl

09. marts 2019, 12.30

SØRVAD Vinding Ungdoms - og Idrætsforening har holdt generalforsamling, hvor cirka 75 personer var mødt frem.

På aftenen blev der berettet om, hvad der foregår i de mange afdelinger i foreningen. Blandt andet, at der på tværs af udvalgene arbejdes med at samle sponsorarbejdet i foreningen. Det har betydet, at virksomhederne får besøg en gang årligt i stedet for flere gange årligt, som det hidtil har været tilfældet. Desuden er der blevet lavet en ny hjemmeside med overskueligt design.

På vanlig vis var der udskiftning i de forskellige udvalg. Dog var der enkelte udvalg, som fik 30 dages udsættelse for at få de sidste udvalgsmedlemmer på plads. Heriblandt forretningsudvalget, idet der på aftenen ikke stillede en ny hovedkasserer op.

Årets idræts- og lederpris gik i år til Michala Aagaard Wittendorf for hendes indsats i gymnastik. I indstillingen blev det fremhævet, at Michala Aagaard Wittendorf er en ildsjæl, der har lagt mange frivillige timer i udvalgsarbejdet og har sat et stort og personligt aftryk i at videregive sin glæde ved rytmisk gymnastik til børn og unge i Sørvad.

Ordet er ditMere Vildbjerg