Tip os
  • 1/: Byrådet vedtog at yde økonomisk førstehjælp på en halv million kroner til Midtjyllands Lufthavn i Karup. ? Arkiv
    Foto: Tom Laursen
  • 1/: Simon Vanggaard og Dansk Folkeparti var imod forslaget om at yde førstehjælp til lufthavnen i Karup, som han kaldte en døende patient. Pr-foto

Førstehjælp til lufthavnen

Dansk Folkeparti siger nej til »den døende patient«
12. september 2017, 15.29

ikast-brande Bølgerne gik mandag højt i byrådssalen, da Midtjyllands Lufthavn var på dagsordenen.

Det handlede atter om en anmodning om finansiel støtte til lufthavnen i Karup, der har det alt andet end godt med økonomien.

- Det er tredje eller fjerde gang, at man kommer med hatten i hånden. Vi sagde ja første gang og gjorde klart, at der kun blev tale om den ene gang, og det har vi holdt fast ved. Der er tale om en døende patient, som vi holder kunstigt i live. Lufthavnen er ganske enkelt ingen god forretning, og vi vil ikke være med.

Den kontante afslag kom fra Simon Vanggaard (DF), og der var almindelig skepsis i byrådet overfor den bøn om en ny indsprøjtning af kapital, der kom fra Midtjyllands Lufthavn.

- Vi må ind og kigge nærmere på driften af lufthavnen. Det er en kommerciel virksomhed, og det var måske en idé med en professionel bestyrelse, mente Annette Mosegaard (K).

Det var en direkte mavepuster til borgmester Carsten Kissmeyer (V), der er næstformand i lufthavnens bestyrelse.

- Lufthavnen er en vigtig forbindelse til København. Vores problem består først og fremmest i omkostningerne til security, der er grebet om sig. Der er 30 mennesker i den afdeling, der skal aflønnes, og det er dyrt for en lille lufthavn. Man har desværre ingen solidarisk ordning med andre lufthavne om fordeling af denne udgift, konstaterede borgmesteren og tilføjede, at tilskud til lufthavnene er forsvindende lille i forhold til tog- og busdrift.

Frank Heidemann (S) mente, at man skulle give lufthavnen en ekstra gang livredning.

- Vi er måske ikke selv så afhængige af Karup, men vi bør støtte op i solidaritet med mange af vore nabokommuner, mente socialdemokraten.

- Nu sidder vi her så igen. Jeg er ved at være godt skeptisk, og det er sidste gang, at vi siger ja, og der bliver ikke tale om nogen garanti for 2019, fastslog Preben Christensen (FL).

Det hele mundede ud i, at der blev gydt olie på de oprørte vande, og at byrådet med undtagelse af Dansk Folkeparti vedtog at yde økonomisk førstehjælp til den skrantende lufthavn i Karup på godt en halv million kroner. Til gengæld blev der ikke givet nogen garanti for en ekstra kapital-indsprøjtning i 2019.

Midtjyllands Lufthavns ejerkreds er udover Ikast-Brande kommunerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Ordet er dit