Tip os log ind
Conny Jensen.

Forlig om vores regionsbudget

06. september 2018, 08.30

REGIONSBUDGET Der blev sent tirsdag nat indgået forlig om budgettet i regionen mellem alle partier.

Jeg er som socialdemokrat glad for den proces, vores regionsrådsformand Anders Kuhnau har udført både før og også indtil forliget var indgået. Der er lyttet til borgerne, vores personale, ledelser og også til politikerne i regionsrådet.

Det er bestemt ikke et ønskejob at skulle udføre millionkroners besparelser, men alligevel synes jeg, vi har landet et budgetforlig , hvor vi ikke benytter en grønthøstermodel med procentvis besparelser drysset ud på alle vore hospitaler og dermed en situation, hvor vores i forvejen hårdt pressede personale presses endnu mere, og der er heller ikke i forliget noget, der forringer kvaliteten i vore behandlinger for patienterne.

Der er lavet strukturændringer som i visse tilfælde vil betyde lidt længere transport til nogle af behandlingerne, idet vi samler specialisterne på mange af vore kerneopgaver på færre enheder.

Hvad angår hospitalet her i Vest (Gødstrup), så flyttes urologien fra Hospital Midt til Hospital Vest og styrker dermed hospitalet med kræftbehandling, og vi bevarer trombolysen. I øvrigt ønsker forligspartierne at flytte flere pacemaker-implantationer til Vest fra Århus Universitetshospital

Psykiatrien får et løft, noget, som vi socialdemokrater har arbejdet meget for, sikkert ikke nok, men det er en stor og god begyndelse i at få ligestillet somatikken og psykiatrien. Der tilføres 50 millioner kroner til psykiatrien, som skal bruges til mere personale og flere senge.

Af nye initiativer blev der afsat 10 millioner kroner til sundhedstilbud tæt på borgerne, det gælder udbyggede sundhedshuse og psykiatrihuse. Vi vil etablere børnehospicepladser ved Hospice Djursland, og vi afsætter fem millioner kroner til it-sikkerhed og endelig afsættes 15 millioner kroner til en økonomisk reserve.

Høreområdet skal have en revision på. hvordan vi kan nedbringe ventelisterne, som er for lange i socialdemokraternes opfattelse.

Vi afsætter 2.5 millioner kroner årligt fra 2020 til styrkelse af normeringen på regionens afdelinger for hud- og kønssygdomme for at reducere ventelister.

På regional udviklingsområdet afsættes 10 millioner kroner til kulturprojekter, og 20 millioner kroner til uddannelsesprojekter og 29 millioner kroner til realisering af den kommende regionale udviklingsstrategis øvrige indsatsområder inden for sundhedsinnovation, bæredygtighed og grøn omstilling og landdistriktsudvikling.

Vi fastholder besparelserne på kollektiv trafik for at få balance i regnskabet, vi er igang med at analysere rutenettet i dialog med kommunerne. Kollektiv trafik er helt afgørende for mange borgere.

Som en del af aftalen har vi besluttet at vi i stedet for 195 millioner kroner skal spare 138,6 millioner kroner i 2019. Sparekravene kunne lettes ved at mindske det råderum, der var lagt ind i budgettet til politisk prioritering. Besparelserne hentes også ved at mindske medicinforbruget, digitalisere arbejdsgange og skære i en række puljer.

Vi andenbehandler forslag til budget 2019 sammen med eventuelle ændringsforslag 26. september i regionsrådet.

Til slut lige et par faktaoplysninger om regionens budget for 2019:

. Sundhedsområdet : 27,1 milliard kroner

. Socialområdet: 1,1 milliard kroner

. Regional Udvikling: 0,6 milliard kroner.

Ordet er dit