Tip os log ind
De forbrugere, der er flyttet i løbet af 2018, skal selv henvende sig til værket for at få deres penge tilbage, oplyser driftsleder Thorbjørn Madsen.
Foto: Henrik Ole Jensen

Forbrugerne får penge tilbage

Vildbjerg Varmeværk betaler 2,5 millioner tilbage til forbrugerne
07. januar 2019, 11.38

VILDBJERG Fjernvarmeforbrugerne i Vildbjerg kan se frem til at få penge tilbage, efter at årsopgørelsen for 2018 er gjort op. Det oplyser driftsleder Thorbjørn Madsen fra Vildbjerg Tekniske Værker (VTV).

I årets løb har forbrugerne betalt et aconto-beløb på 260 kroner/MWh, men på årsopgørelsen vil beløbet kun lyde på 180 kroner/MWh.

Det svarer til en samlet besparelse for forbrugerne på 2,5 millioner kroner, som vil blive modregnet i den første a conto-opkrævning i 2019.

Besparelsen har flere forklaringer. Blandt andet har værket sikret grundbeløbet på et højt niveau.

- Det skyldes, at vi kører på markedsvilkår på elproduktion, og derfor modtager et grundbeløb som kompensation. Beløbet skal sikre en indtjening, når elprisen er lav, og vi ellers ikke ville kunne tjene penge på at producere strøm. Men i 2018 har elpriserne været højere end forventet, så vi har tjent penge på at producere strøm, samtidig med at vi har modtaget grundbeløbet. Det er forklaringen på en stor del af overskuddet, oplyser Thorbjørn Madsen, som tilføjer, at grundbeløbet bortfalder ved udgangen af 2018.

Fantastisk sommer

Samtidig fortæller Thorbjørn Madsen, at der har været perioder, hvor vindmøller har produceret mere strøm end nødvendigt, hvilket betyder, at varmeværket har modtaget penge for at bruge den overskydende strøm i elkedlen. Desuden har solvarmeanlægget også vist sin berettigelse:

- I 2018 har det leveret hele 29 procent af varmeproduktionen, hvilket svarer til 12.200 MWh. Men den fantastiske sommer har dog betydet, at vi har bortkølet en del solvarme i sommerperioden, hvor varmeforbruget var meget begrænset, fortæller Thorbjørn Madsen.

De forbrugere, der er flyttet i løbet af 2018, skal selv henvende sig til værket for at få reguleret flytteopgørelsen og få penge tilbage.

- Det vil være et kæmpestort arbejde for os, hvis vi skal ud og finde folk, som er flyttet. Derfor har vi forhørt os hos Dansk Fjernvarme (fjernvarmens brancheorganisation, red.), hvor vi har fået at vide, at dette er måden at gøre det på, siger Thorbjørn Madsen.

Ordet er ditMere Vildbjerg