Tip os log ind

Flytning og besparelser = en dårlig cocktail for fremtiden

06. december 2018, 14.00

SKOLEN PÅ SØNDERAGER Vi har nu i lidt over to måneder kendt til hovedpunkterne i Herning Kommunes budgetforlig for 2019, og både forældre til de tosprogede og til autisterne samt tre medlemmer af byrådet, som ikke kan stå inde for forliget, har meldt ud igen og igen, at beslutningen om ny bydelsskole og flytning af autisterne fra Skolen på Sønderager til Holtbjerg ikke er den bedste.

Nu har det endda også fået TV2's bevågenhed, og hvis man læser med i kommentarerne på TV2's facebookside under indslaget, så vækker beslutningen om bydelsskolen stor undren i det ganske land - hvorfor gå imod alle undersøgelser og tidligere tiltag om bedre og bredere integration af de tosprogede børn? Selv en professor med speciale i integration har i en artikel udtalt stor skepsis overfor det. Men som en byrådspolitiker udtaler sig i TV-indslaget: »Alle børn i Herning kommune er jo børn, som vi skal tage os af på alle måder«, men de måder, som man skal tage sig af dem på, afhænger åbenbart af etnisk oprindelse eller om ens hjerne er helt ligetil eller lidt mere snirklet, for som sagen ligger nu, bliver to svagere grupperinger af børn isoleret og ekskluderet.

Jeg undrer mig også over, hvad der reelt ligger til grund for beslutningen om en bydelsskole - hvem er de forældre, som har udtrykt sig så kraftigt og vedholdende overfor borgmesteren og byrådet omkring den voksende andel af tosprogede elever på Herningholmsskolen? De må have været rigtigt mange eller være venner og bekendte med de rette folk, så de blev lyttet til, imens alle andre forældre, skoleledere og f.eks. medlemmer af lærerforeningen ikke bliver hørt, hverken nu eller inden beslutningen blev taget?

Samtidig er jeg - som forældre til et barn på Sønderager i autismeklasserne - dybt bekymret over, at vores børn skal flyttes ud fra deres kendte og trygge rammer til en skole, som vi ikke kan se skulle være i en god nok stand til, at vores børn vil få det godt der fra starten af. Hvorfor skal flytningen ske over hals og hoved til august 2019, når talentklasserne alligevel skal være på Sønderager, indtil deres nye bygninger er klar? Talentklasserne kommer til at gå på en halvtom spøgelsesskole i mere end et år, hvor inventar, personale og dem, de plejer at møde på gangene, er væk, og så har de ikke engang bedt om det. De bliver desværre bare nu lidt gidsler i vores andres frustrationer, for hvorfor kan de få en ny fin skole, når de mange børn med store sansemæssige udfordringer sendes på en skole, hvor de nuværende »beboere« klager over dårlig luft, dårlige lugte og især temperatursvingninger, som om vinteren kræver, at der bæres udleverede dunveste, hvilket kan læses i de APV'er, som er udfyldt i 2017 på Holtbjerg.

Autismeklasserne skal flyttes om kun lidt over et halvt år, men vi som forældregruppe har stadig ikke kunnet få et klart svar på, præcist hvor på Holtbjerg, i hvilke af de 11 eksisterende bygninger, de skal have deres fremtidige skolegang. Denne information er vigtig, fordi disse klasser kræver noget ekstra plads, både inde og ude, og første udmelding var, at der er sat omkring 1000 kvm af på Holtbjerg til autisterne, hvilket ikke er holdbart, når man tænker på, at de i dag har omkring 2200 kvm på Sønderager. Hvad skal skæres væk? Er det, fordi det er planlagt, at de skal have færre klasser i fremtiden, og klassekvotienten dermed stiger? Eller har byrådet mon planlagt, at alle børnene pludselig bliver bedre fungerende i de nye rammer, således at de kan overskue fælles udeområder for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen? Eller er der nu fundet plads til, at skolen kan bibeholde samme antal kvm? Hvad med indretningen af lokalerne indendørs? Det er jo alt sammen nødt til at være helt på plads, inden selve flytningen, for vores børn kan ikke fungere i støj, lugte og forstyrrelser fra håndværkere, og da slet ikke, når de i forvejen skal bruge masser af ressourcer på at komme til rette og blive trygge ved de nye omgivelser.

Alt dette, herunder også eventuelle undersøgelser af skolens indeklima forud for den videre planlægning, skal så samtidig komme i mål på et budget, der hedder 1,9 mio. kr. og udføres på en relativ stram tidslinje. Der må være nogen, som vil få et meget travlt kommende halvår.

Samtidig er det nu kommet frem i medierne, at budgetforliget havde flere lag mht. besparelser på autismeklasserne. Nu skal der samtidig spares 14,3 millioner årligt på driften af autismeklasserne og Åmoseskolen, så der bliver skåret i ledelse, lærertimer, støttefunktioner og f.eks. større hold og klasser. Har byrådet virkelig tænkt sig både at tvinge vores børn ud på en anden skole og i nye rammer samtidig med, at man skærer hårdt i budgettet?

Hvilken fordel vil det give børnene i deres forsøg på at blive hele, sunde og selvhjulpne unge mennesker, som forhåbentlig kan få en uddannelse og et job på forskellige vilkår i fremtiden? Hvem skal samle dem og os forældre op, hvis vi ikke holder til det øgede stress og overbelastning? Hvem skal hjælpe dem i skole igen, hvis dette fører til angst og skolevægring? Hvad med presset på skolens fantastiske personale? De kæmper alle så hårdt for vores børn, men skal nu igen også rammes af sparekniven. De samler alle de børn op, som kommer ind på skolen fra et ofte alment skoletilbud, hvor barnet ikke har magtet at fortsætte, og derfor er blevet ramt af dårlig trivsel, ødelagt selvværd og selvopfattelse, øget stress og belastningsreaktioner og nærmest altid manglende deltagelse i undervisningen pga. alle disse førnævnte påvirkninger.

De små klasser er en klart medvirkende faktor til, at vores børn kan klare dagens undervisning og samtidig lære en masse fagligt og udvikle sig personligt. Der er rum og plads til undervisning af den enkelte, og hver enkelt elev bliver set for den, han eller hun er og har potentialet til at blive.

Personalet på Sønderager har i vores tilfælde fået vores dreng i trivsel og givet ham lyst til skolen igen på meget kort tid, og vi er lykkelige for, at de har fundet ind til vores glade, charmerede søn, som nu igen er glad hver morgen og glæder sig til at komme afsted i skole, og stadig har overskud til at være sammen med resten af familien, når skoledagen er ovre. Så hænger hele familien bare lidt bedre sammen!

Flytningen af børnene til Holtbjerg vil også komme til at gå ud over deres muligheder for inklusion i almene klasser, ligesom de har på Sønderager nu med talentklasserne. Det er en fantastisk mulighed for at lære mere om at begå sig socialt i livet efter folkeskolen, hvilket ikke er hverken let eller naturligt for autisterne. På Holtbjerg vil den mulighed ikke kunne eksistere, og byrådets hensigt med, at vores børn kan få gavn af daglig interaktion med børnene fra den nye bydelsskole, ser jeg desværre ikke som en reel mulighed i det virkelige liv.

De fleste autister udvikler først meget af deres selvforståelse omkring deres styrker, svagheder og udfordringer ift. autismen som teenagere, og det er derfor først i udskolingen, at de vil kunne drage nytte af den delvise inklusion. Men på den nye bydelsskole vil der fra starten af kun være indskolingsbørn og senere ikke planlagt ældre børn end mellemtrinnet til at interagere med. De tosprogede børn vil samtidig være en udfordring for vores børn, hvis de skal have daglig omgang med hinanden, da en del af autismens triade handler om kommunikation og sproglig forståelse. De har simpelthen ofte udfordringer med at omsætte ord og beskeder til handlinger, og at forstå det danske sprogs finurlige mangfoldigheder med f.eks. ordsprog, dobbelt betydninger, sarkasme og ironi kan også være svært, hvorfor det ikke vil blive lettere, hvis den, man skal drage nytte af at være sammen med, også har vanskeligt ved at tale og forstå det danske sprog.

Jeg ved godt, at vi ikke kan få omgjort beslutningen om at lukke skolen på Sønderager, og jeg tænker også, at Herning Kommune kan og bør ende op med et om muligt endnu bedre skoletilbud til autisterne i kommunen. Men for at komme i mål med det mener jeg, at der i byrådet skal stoppes op og erkendes, at det ikke vil være muligt at klare på den korte tid indtil august 2019 - og heller ikke med en glidende udflytning indtil december 2019. Det bør ikke hastes igennem.

Borgmesteren udtalte tidligere i forbindelse med spørgsmålet om, hvorfor man åbner den lukkede Holtbjerg skole igen, at man skal turde stå ved, at man har lavet en fejl og have modet til at omgøre en tidligere beslutning. Det synes jeg, byrådet skulle turde gøre her.

Mit ønske med dette brev er:

Giv os tid, midler og mulighed for at få undersøgt Holtbjerg skolen, så vi ikke risikerer flere flytninger i løbet af få år pga. bygningerne fysiske stand.

Giv os tid til at planlægge flytningen og sammensætte det bedste fremtidige skoletilbud til vores børn

Fasthold et budget på nuværende niveau, hvor der ikke skal skæres ned på ledelse, lærere, støttefunktioner samt rum til at lære og udvikle sig. Så er jeg helt sikker på, at I vil få bedre fungerende unge mennesker ud i samfundet efter folkeskolen.

Og vær til sidst modige nok til at indrømme, at integration, inklusion og flytning af disse to grupper af børn, måske kunne gøres på en anden, og i det lange løb bedre måde.

Ordet er dit