Tip os log ind
Jørn Vedel Eriksen.

Flere fejloplysninger og nye angreb på byrådet

28. november 2018, 13.00

BYRÅDSARBEJDE Stort set hver dag bringer Herning Folkeblad indlæg med nye fejloplysninger fra byrådsmedlem Lone Nielsen (løsgænger). Tirsdag 27. november var ingen undtagelse. Tværtimod så anklagede Lone Nielsen de fire partier Venstre, Kristendemokraterne, SF og Enhedslisten for løftebrud. Lone Nielsen påstår, at de fire partier har begået løftebrud i forhold til deres skolestrukturaftale fra 2014 (S, Radikale og Dansk Folkeparti var ikke med i aftalen).

Anklagen er uberettiget, og kan blankt afvises. Skolestrukturaftalen fra 2014 var udtrykkeligt formuleret i relation til skolenedlæggelser og er naturligvis ikke til hinder for at udvikle folkeskolerne i Herning Kommune. Det er byrådets pligt og ret løbende at justere og udvikle skolestrukturen i overensstemmelse med skolens behov. Lone Nielsen påstår, at de fire partiers aftale forhindrer enhver skolestrukturændring frem til 2023. Det er et meningsløst og et fodslæbende synspunkt.

Byrådets flertal har vedtaget en række skolestrukturændringer i 2019-budgettet fuldstændig i overensstemmelse med aftalen fra 2014. De fire partier, der indgik aftalen, er enige om, at de vedtagne skolestrukturændringer er helt efter bogen. Det er jo trods alt aftaleparterne, der i enighed tolker og aftaler, hvad deres aftale fra 2014 indeholder. Lone Nielsen prøver at indsætte sig selv som overdommer for en aftale, hun ikke selv deltager i. Sådan spiller klaveret altså ikke i det politiske arbejde. Det er selvfølgelig de partier, der er med i en aftale, der udlægger teksten.

Under forhandlingerne om budget 2019 viste det sig, at der i byrådet var et ønske om, at 10. klassecentret burde nedlægges i 2019 og udliciteres til Herningsholm Erhvervsskole. Forudsætningen for, at denne ændring kunne indgå i en budgetaftale for 2019, var selvfølgelig, at alle de fire partier, der står bag skolestrukturaftalen, kunne acceptere, at den oprindelige aftale fraviges vedr. 10.C. Alle fire partier nikkede til denne aftaleændring, og skolestrukturændringen kunne indgå i 2019-budgetforliget omfattende alle byrådets otte partier. De normale aftalevilkår, der gælder for alle aftaler på alle politiske niveauer, er fulgt til punkt og prikke.

Dybest set er Lone Nielsens angreb på byrådets partier udtryk for manglende respekt for demokratiet. Byrådets flertal har altså lov til at indgå aftaler, og de skal respekteres. Lone Nielsen vælger igen, igen at smide grus i maskineriet. Heldigvis er hun alene om denne arbejdsstil i byrådet.

Ordet er dit