Tip os log ind
Torben Clausen.

Fakta om MCH og kommunen

11. maj 2019, 10.00

MCH Kære læsere.

Det glæder mig, at Lone Nielsen er glad for og stolt over det, der præsteres i MCH af Georg Sørensen og de mange dygtige og dedikerede medarbejdere. Det er også fuldt fortjent. De gør det virkelig godt.

Det, jeg er ked af, er, at Lone Nielsen ikke forstår at MCH er en privat virksomhed og at Herning Kommune er kunde hos denne private virksomhed, hvor kommunen ganske vist ejer nogle af aktierne, men at virksomheden i øvrigt operer på markedsvilkår, hvor konkurrenterne er andre leverandører af oplevelser, messer, events af mange forskellige slags. Jeg er overbevist om, at konkurrencen er hård.

Der er ikke tale om en kommunal virksomhed, hvorfor jeg synes det er ganske utilstedeligt af et byrådsmedlem at begynde at forholde sig til kassebeholdning, opsparet overskud m.m. samtidig med, at Lone Nielsen skriver at MCH godt kan klare sig uden så stort et tilskud.

Der er ikke tale om et kommunalt tilskud. Det, der er fakta er, at Herning Kommune køber nogle ydelser hos MCH, som er aftalt i form af en resultatkonkrakt og betaler et årligt beløb som er forhandlet mellem parterne og derfor formentlig er udtryk for markedsprisen for denne ydelse. En tilsvarende resultatkontrakt eksisterede også før Lone Nielsen meldte sig ud af Socialdemokratiet. Herning Kommune har også resultatkontrakter med andre aktører, hvor Herning Kommune ønsker at købe ydelsen uden for rådhuset.

Herning Kommune køber ind i mellem også ydelser i min lille virksomhed clausen-erhverv.dk. Lone Nielsen har åbenbart i hendes politiske projekt et ønske om at blande sig i hvem Herning Kommune handler med, og hvor meget de handler og betaler for ydelserne hos leverandørerne. Herning Kommunes resultatkontrakt med MCH, udgjorde i 2018 3,98 procent af MCHs samlede omsætning.

Andelen af den samlede omsætning fortæller mig, at Herning Kommune blot er en ganske almindelig kunde hos MCH på lige fod med alle de øvrige udstillere og arrangører der bruger MCH på grund af deres dygtighed og passion.

Hvor lille skal procenten være, før Lone Nielsen er tilfreds?

Det ville måske have klædt Lone Nielsen at oplyse læserne om, at hun jo har haft indbragt sagen for Ankestyrelsen men ikke fået medhold.

Noget af det, der bekymrer Lone Nielsen er, om MCHs øvrige aktionærer får gevinst i anden form, eksempelvis ydelser til under markedsprisen og Herning Kommune dermed er med til at konkurrenceforvride markedet. Jeg tror også, at andre aktionærer køber ydelser i MCH og betaler hvad der nu er aftalt.

Kære Lone Nielsen, jeg synes du skal lade MCH drive deres forretning på de markedsvilkå,r der nu engang eksisterer for den type forretning. Det behøver man ikke som byrådsmedlem bekymre sig om.

Det ville have været dejligt, hvis Lone Nielsen også havde skrevet, at MCH skaber en meromsætning i lokalområdet på 562 mio. kroner. At beskæftigelseseffekten af MCH i Herning er på 537 beskæftigede og at MCH betaler de mange frivillige fra idrætsklubber og foreninger 2,3 mio. kroner for deres hjælp, som foreningerne kan bruge på medlemmerne og til øget kulturudbud.

Uden MCH og de dygtige medarbejdere er jeg overbevist om, at Herning havde andre og større udfordringer end dem, Lone Nielsen forsøger at gøre sig til talsmand for. Kig en gang på tallene ovenfor.

Ordet er ditMere Debat